Provincie onderzoekt potentieel warmtenetten in 19 gemeenten

De provincie Vlaams-Brabant laat een tiental verkennende warmtenetscreenings uitvoeren in verschillende regio’s. Deze screenings moeten kansen voor projecten over collectieve warmte blootleggen.

“Het belang van collectieve warmtesystemen bij ruimtelijke ontwikkelingen blijft toenemen. Om onze klimaatdoelstellingen tegen 2040 te halen, zetten we in op duurzame warmtesystemen.  Want duurzame warmte is immers de verborgen uitdaging wanneer het gaat over ruimte voor hernieuwbare energie”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning.

Drie studiebureaus voeren verkennende warmtenetscreenings uit voor de provincie Vlaams-Brabant. De bedoeling is om mogelijke warmteprojecten in de regio zo goed mogelijk te ondersteunen.

Een verkennende warmtenetscreening is een snelle scan van kansen voor collectieve warmteprojecten. Dit zijn projecten waarin de verwarming van gebouwen niet meer individueel, maar collectief georganiseerd is.
Een warmtenetscreening is de schakel tussen verborgen kansen op terrein en de eventuele opstart van een warmteproject.

“Maar met de screening alleen hebben we nog geen succesvol warmteproject”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels . “De resultaten zijn bedoeld als opstap naar een eventuele samenwerking tussen mogelijke partners en een meer diepgaande haalbaarheidsstudie”.

Recent werd, in samenwerking met de stad, de studie in Diest afgerond. Uit deze screening bleek dat er potentieel aanwezig is. Het berekende rendement was momenteel echter nog te laag om op korte termijn een warmteproject te realiseren.

Naast Diest is de provincie op dit moment ook actief op zoek naar duurzame warmte in Aarschot, Asse, Bever, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Machelen, Vilvoorde, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw en Zaventem, en ook voor Huldenberg, Hoeilaart, Overijse en Sint-Genesius-Rode staat er een warmtenetscreening op de planning.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?