Provinciale omgevingsambtenaar vraagt kapvergunning voor populieren te weigeren

Op 7 september had op de provincie een hoorzitting plaats over de vergunning, onder voorwaarden, die het college van burgemeester en schepenen van Lennik op 10 mei 2021, verleende voor het kappen van populieren op een weide, naast de begraafplaats van Sint-Martens-Lennik. De Provinciale omgevingsambtenaar vraagt kapvergunning te weigeren wegens procedurefouten, natuurschade en schending van het landschap.

Het college van burgemeester en schepenen verleende de vergunning met als motivatie dat door het kappen de goede ruimtelijke ordening en de ontwikkeling van het gebied niet in het gedrang komt. Aan de vergunning werden specifieke voorwaarden verbonden. Bij de heraanplant moeten minimaal 12 hoogstammige bomen worden geplant op een plantafstand van 10 m. De  heraanplant gebeurt bij voorkeur met streekeigen bomen. De heraanplant dient te worden uitgevoerd binnen het jaar na het kappen van de bomen. Alle andere bomen en struiken op het perceel dienen behouden blijven.

Tegen de beslissing van het Lennikse schepencollege werd beroep aangetekend door een bewoner van de Kerkhofstraat en de VZW Bescherm Bomen en Natuur. Op de hoorzitting stelde de aanvrager dat de bomen werden geplant voor de opbrengst en dat ze het recht hebben om deze om te hakken.

Maar de Provinciale omgevingsambtenaar stelde een aantal procedurefouten vast in dit dossier. Er werd geen vegetatiewijziging gevraagd en het dossier is onvolledig. Andere argumenten zijn dat er schade ontstaat aan de natuur en dat het landschap en haar schoonheidswaarde worden aangetast. Daarom komt de aanvraag volgens de POA niet in aanmerking voor vergunning.

Bij de VZW Bescherm Bomen en Natuur zijn ze heel tevreden over het verslag van de Provinciale omgevingsambtenaar. “Het rapport is in ieder geval al heel goed nieuws voor ons, ze geven ons gelijk op 4 punten. Op de hoorzitting zelf kregen we van de Deputatie gelijk. Door o.a. de procedurefout die ze maakten kunnen we moeilijk nog verliezen.”

Binnen 2 maand volgt de definitieve beslissing van de deputatie.

 

Lees ook:

Canada's verdwijnen

Beroep tegen rooien

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?