Hoge canadabomen aan begraafplaats Sint-Martens verdwijnen

“Het landschap van Sint-Martens-Lennik dreigt grondig te veranderen en dit tot grote spijt van vele buurtbewoners, natuurliefhebbers en wandelaars. De gemeente verleende een vergunning voor het kappen van 25 kerngezonde canadabomen gelegen naast het kerkhof van Sint-Martens-Lennik en 5 canadapopulieren gelegen aan de Kruiskouterstraat.”

Ons Pajottenland* is niet gelukkig met deze aangekondigde kappingen: “In totaal gaat het om maar liefst 30 monumentale bomen die een enorme natuurwaarde hebben. In deze enkelvoudige bomenrij broeden en huizen tal van vogels. Zo’n stroken, waar ook populieren een aanzienlijk deel van uitmaken, zijn vaak ook belangrijke natuurverbindingen. Ze dragen bij aan het typisch Pajotse landschap en doen bovendien dienst als windbreker. De bomen zijn beeldbepalend en van cultuurhistorische waarde aangezien deze hier reeds lang staan naast het kerkhof waar zij voorbijgangers en bezoekers de nodige rust, bezinning en schaduw geven. Deze prachtige oude reuzen moeten steeds vaker wijken voor miniatuurversies of zeer jonge bomen waarbij het nog jaren zal duren eer zij een boom worden van deze omvang.”

Lees verder onder deze foto

Bladeren op de graven

“Als reden dat ze gekapt worden, wordt opgegeven dat er blaren vallen op de graven. Deze bomen zijn vermoedelijk ouder dan 40 jaar. Bomen verliezen nu eenmaal hun bladeren in de herfst, dat is een natuurlijk fenomeen. De meeste mensen die dierbaren verloren hebben, zoeken troost bij de graven. De confrontatie met de seizoenen en dus ook met de blaren die in de herfst op de graven neerdwarrelen, geven juist rust en tonen ons en onze kinderen dat het leven een eindeloze cyclus is. Even rouwt de natuur immers mee in de herfst als de blaren van de bomen vallen en dat geeft een geruststellend gevoel. De begraafplaats van Sint-Martens-Lennik wordt door velen gezien als één van de mooist gelegen begraafplaatsen in de buurt. Het geluid van de wind in de bomen is uniek, breekt het achtergrondgeluid en schermt ons even af van de buitenwereld. Onze overleden dierbaren zijn stil maar de bomen rondom het kerkhof vertellen hun verhalen als je goed luistert… “

Bomen mogen niet oud worden

In vergelijking met de ons omringende landen, staan er in ons land relatief weinig oude bomen. De reden is dat we bomen niet meer de kans geven om echt bejaard te worden. Het ontbreekt vaak aan stelselmatig onderhoud van bomen. "De gemeente en of eigenaar hebben vaak, soms ook uit onwetendheid, niets gedaan om de bomen te onderhouden en dan gaan de bomen al snel tegen de vlakte in plaats van een tussenoplossing te zoeken. Vallende takken vormen hier geen risico en veiligheid voor verkeer en voorbijgangers is geen argument want de bomen staan op geruime afstand van het kerkhof met aan de ene kant een weide en aan de andere kant landbouwgrond. Als populieren op deze plaats niet meer rustig kunnen gedijen waar kunnen ze dan wel nog staan?”

“Vaak wordt ook geponeerd dat de bomen aan het einde van hun levensduur zijn, niet meer verder zullen groeien of dat ze “kaprijp” zijn. Maar "het einde van de levenscyclus” is een menselijk begrip dat eigenlijk niet van toepassing is op bomen. In ons omringende landen staan veel eeuwenoude bomen die nog steeds veel levenskracht hebben. Het begrip “kaprijp” wijst eerder op het feit dat natuur voor de mens bruikbaar moet zijn en een economische waarde moet hebben. Voor sommigen is deze economische opbrengst blijkbaar belangrijker dan de natuurwaarde. Een boom is veel meer dan een object dat de mens kan gebruiken om lucifers of houten klompen van te maken. Gemeenten onderschatten op dat gebied dan ook het belang van oude bomen voor het levensgeluk van mensen. Als bomen worden gesloopt, gaat dat ten koste van levens- en woongeluk. Het voelt immers alsof je een oude goede vriend verliest… een gevestigde waarde, in dit geval een hele familie. We krijgen stilaan een kaal gekapt landschap met hier en daar een miniatuurboompje en daar heeft zowel mens als dier niet zoveel aan. Waarom moeten deze bomen op die plek gekapt worden?”, aldus Ons Pajottenland.

Het besluit kan ingekeken worden in het gemeentehuis, Markt 18 te 1750 Lennik tot 17 juni 2021 maar ook op Omgevingsloket

Uit de vergunning: "Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lennik heeft in zitting van 28 mei 1984 beslist een waarborg te vragen voor het rooien van bomen, daar waar de stedenbouwkundige ambtenaar een herbeplanting als voorwaarde heeft gesteld voor het verlenen van een rooivergunning. De waarborg wordt terugbetaald vanaf het ogenblik dat bewezen kan worden dat de nieuwe bomen werden aangeplant. Het einde der werken moet schriftelijk meegedeeld worden aan de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Lennik. Deze dienst zal een verslag vragen aan de heer  milieuambtenaar."

* Wij zijn bezorgde inwoners van het Pajottenland die zich zorgen maken over het massaal kappen van bomen in het Pajottenland.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?