Providentia bouwt sociale koopwoningen in Roosdaal

Met het project ‘Roosdaal Halleweg’, een nieuwe straat aansluitend op de Derrevoortstraat, realiseert de sociale huisvestingsmaatschappij Providentia momenteel 16 nieuwbouw-koopwoningen in Roosdaal.

Elke koopwoning heeft 3 slaapkamers en een eigen private tuin. De keuken en vloerbekleding zijn niet inbegrepen, zo kan je de woning nog inrichten naar wens. Het einde van de bouwwerken wordt verwacht in de zomer van 2021.

Kosten

De verkoopprijs van een sociale koopwoning of kavel moet binnen de wettelijke limieten liggen. Die wettelijke limieten kunnen voor het ene koopproject anders zijn dan voor het andere koopproject. Hierdoor kan de verkoopprijs pas vastgesteld worden nadat alle werkzaamheden voltooid zijn. Dan wordt de woning ook geschat.

Indien gewenst begeleidt SHM Providentia je tijdens de verkoopprocedure bij het verkrijgen van een sociale lening.

Voor wie?

Kopers moeten voldoen aan een aantal eigendoms- en inkomensvoorwaarden. Het gezamenlijk belastbaar inkomen mag in 2021 niet lager zijn dan 9.817 euro en niet meer dan in de tabel hieronder:

Procedure

Voldoe je aan de voorwaarden? Schrijf je dan nog in, dan kom je terecht in het inschrijvingsregister. De sociale koopwoningen worden toegewezen volgens de chronologische volgorde in het inschrijvingsregister, maar indien je een 'voldoende lokale band' hebt met de gemeente waar de sociale woning gelegen is, kan je voorrang krijgen. Bij de start van de verkoopprocedure word je gecontacteerd en ontvang je alle concrete informatie.

Meer info

Alle voorwaarden en de inschrijvingsformulieren kan je terugvinden via www.providentia.be. Je kan ook bellen (02/454.18.66) of mailen (kopen@providentia.be).


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?