Protest tegen kap van eerste 50 populieren aan kanaal

Op zondagmiddag 5 december hielden inwoners van Halle ter hoogte van de Roggemanskaai een protestactie langs het Kanaal tegen de dreigende  kap van de eerste reeks van 50 populieren. Zij bevestigden borden met ‘Stop de kap’ aan de bomen.

Naast de initiatiefnemer, Stef Lories, en sympathisanten viel ook de aanwezigheid van een afvaardiging van  Mondiaal Halle en de lokale afdeling van de PVDA te noteren.

Stef Lories licht toe:

“Deze eerste kap is in strijd met wat de stad met De Vlaamse Waterweg is overeengekomen, namelijk dat de eerste rooi  van 50 bomen zou plaatshebben na 5 jaar.  De Vlaamse Waterweg had wel laten weten dat de eerste reeks bomen er al in het najaar van 2021 zou moeten aan geloven. We hadden gehoopt dat Halle zich op basis van de onderlinge afspraken hiertegen zou verzetten. Een waardevol landschap en een opslagcapaciteit van Co2 gaat nu  zo verloren.”

Het gaat u niet alleen om de bomen?

“Ik herinner u eraan dat zonder onze actie en de online petitie de bomen al vorige winter waren gerooid. En neen, het gaat niet enkel om de bomen. Dit hele dossier is een aaneenrijging van gebrek aan democratische controle en transparantie. Zelfs het grondwettelijk principe van de openbaarheid van bestuur wordt hier met de voeten getreden. Zo is de kap in Halle nooit op de gemeenteraad besproken. Waarom niet? De kap heeft toch een grote impact op het welbehagen van de bevolking?”

U zegt steeds dat de bomen om een andere reden moeten verdwijnen dan de opgegeven redenen van ouderdom (kaprijp), te duur in onderhoud en risico van takbreuk?

“De deskundigen die de bomen hebben onderzocht hebben vastgesteld dat de bomen nog 25 jaar kunnen behouden blijven mits goed onderhoud. De Stad Halle had zich hiertoe veel meer moeten engageren. De bomen moeten volgens mij weg omwille van de geplande verbreding van het Kanaal als onderdeel van een betere doorgang tussen het Ruhrgebied en Noord-Frankrijk. Europa betaalt trouwens flink mee aan dit project. Het is veel meer een economisch dan een ecologisch verhaal zoals men ons wil doen geloven.”

En wat hoopt u met de actie te bereiken?

“Hopelijk komt men tot zijn zinnen en blaast men deze kap vooralsnog af en kunnen de Hallenaren nog jaren van dit prachtig zicht genieten.”

Zie ook: foute interpretatie

Ingezonden foto's

 

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?