Protest : "Alternatief 'masterplan' voor Caerenbergveldsite"

Het protest tegen tegen het vernieuwingstraject (Masterplan) voor de Schepdaalse Caerenbergveldsite wakkert aan. De Gemeenschapsraad trok enkele weken al aan de alarmbel en gaat nu nog een stapje verder door zelf een alternatief voor te stellen. Schepen Jef Vanderoost (CD&V) begrijpt de commotie niet. "De Gemeenschapsraad verspreidt 'vals nieuws'', klinkt het.

De sport- en gemeenschapsites in Schepdaal (Caerenbergveld) en Itterbeek (Keperenberg) zullen de komende jaren een grondige transformatie ondergaan. De gemeente werkt hiervoor al geruime tijd aan een 'Masterplan'. Dat krijgt stilaan vorm via een ontwerpbureau en verschillende informatievergaderingen met gebruikers en buurtbewoners. [Archief : Droom mee over de toekomst van Keperenberg en Caerenbergveld]

Feestzaal

Op de site in Schepdaal zou de huidige sportzaal blijven staan, maar het gebouw zal wel grondig gerenoveerd worden. De bestaande feestzaal in Caerenbergveld zou, hoe de plannen er nu voorliggen, op termijn verdwijnen om het ingeplande plein meer ademruimte te geven. Zo kan er bijvoorbeeld een terras komen van de cafetaria. "De feestzaalfunctie zou kunnen opgevangen worden in gebouwen van de kerkfabriek in het centrum van Schepdaal, zoals het Gildehuis, de pastorij of de kerk zelf", vulde schepen Jef Vanderoost toen aan. [Archief : Toekomst Dilbeekse sportsites iets helderder]

Dat de feestzaal mogelijk zou verdwijnen schoot in het verkeerde keelgat van de Gemeenschapsraad. Verder liet de raad onlangs nog weten dat het absoluut voorstander is van de vernieuwingen op de site. [Archief: Protest tegen mogelijk verdwijnen van feestzaal]

In een oproep naar de inwoners van Schepdaal en gebruikers van de site klinkt plots veel hardere taal. "Het Masterplan Caerenberg belooft niet veel goeds", klinkt het. "De uitvoering van dit plan betekent immers dat de parking én feestzaal volledig verdwijnen en vervangen wordt door een gigantisch speelterrein. Er zal amper nog plaats zijn om te parkeren voor de gebruikers van de sportzaal en voetbalterreinen, met alle gevolgen van dien. Bovendien kost dit project tienduizenden, zelfs honderdduizenden (weggegooide) euro’s. Een sportzaal en voetbalterrein zonder degelijke parking?"

Alternatief

De Gemeenschapsraad wil daarom graag uit naam van enkele bezorgde sportclubs uit Dilbeek alle belanghebbenden op donderdag 22 juni om 20u in Caerenbergveld uitnodigen. "Om een alternatief plan (bovendien veel goedkoper) voor te stellen en rond deze plannen eens te overleggen", klinkt het.

Participeren

Schepen Jef Vanderoost begrijpt de commotie niet. Hij laat weten dat alle workshops rond de plannen waar clubs en andere gebruikers van de site bij betrokken waren, heel goed zijn verlopen. "Heel wat mensen gaven hun bezorgdheden mee en puzzelden mee aan de plannen", zegt Vanderoost. "De confrontatie tussen gebruikers was daarbij heel interessant: er zijn vanzelfsprekend verschillende vragen en verschillende toekomstvisies en soms ook emotionele argumenten, maar de meeste deelnemers zien wel in dat het over meer gaat dan hun eigen aandachtspunten en dat we verder moeten kijken dan wat er nu is. Het is immers een plan voor de toekomst. De ontwerpers zijn nu volop bezig op alles te verwerken en nieuwe voorstellen uit te tekenen. Tegen september koppelen we hierover terug naar alle gebruikers. Iedereen blijft altijd welkom om te participeren, net zoals iedereen altijd welkom was op alle vorige bijeenkomsten."

Paniek zaaien

Vanderoost betreurt het feit dat er een 'parallel' circuit wordt opgezet. "Ik begrijp dat de mensen gewoon zijn om plannen pas te zien als ze af zijn, maar dit participatietraject werkt net omgekeerd: we hebben samen een visie uitgetekend en nu tekenen we samen de plannen uit. Maar spijtig genoeg interpreteren sommigen elke mogelijke schets of scenario al als een definitief plan en een reden om paniek te zaaien", aldus Jef. "Spijtig genoeg hebben heel wat mensen zich dus laten lijden door het 'vals nieuws' en de paniek die verspreid werd door de gemeenschapsraad. En dit is daar nog steeds een gevolg van. Ook nu worden die onjuistheden herhaald en helemaal afgeweken van de toekomstvisie die we allemaal samen hebben uitgeschreven in de workshops. Zo is er in elk mogelijke versie van het plan net veel meer aandacht voor mobiliteit en parkeren (met meer plaatsen) dan nu. Maar wel op een toekomstgerichte en duurzame manier en dus niet met de auto centraal, maar de gebruikers. "

In vraag

"Ik begrijp dat zeker op emotioneel gebied een zekere behoudsgezindheid normaal is en dat het niet vanzelfsprekend is om alles wat er nu is, te durven in vraag te stellen. Maar het is voor mij wel vreemd dat alle problemen met de sites en de vraag naar investeringen plots worden vergeten en de kansen van het plan ondergesneeuwd geraken onder angsten. Dit is bij uitstek een toekomstplan voor de volgende generaties: laat een centraal verkeersvrij plein met speelterrein dat door de Gemeenschapsraad in vraag wordt gesteld,  hier nu net een mooi voorbeeld van zijn", sluit de schepen af.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?