Proefproject met fietsstraat op Louisalaan in Brussel

BRUSSEL - Brussels staatssecretaris Bruno De Lille, bevoegd voor mobiliteit, en Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer Brigitte Grouwels stellen vandaag een proefproject voor waarbij een fietsstraat geïmplementeerd wordt op de Louizalaan. De Fietsersbond is na jarenlang ijveren voor de invoering van fietsstraten, verheugd dat na Vlaanderen ook Brussel  fietsstraten invoert. De bond vreest wel dat de Louisalaan niet de geschikte locatie is.

Een fietsstraat is een straat die is ingericht als fietsroute, maar waar ook motorvoertuigen zijn toegestaan. Fietsers mogen de ganse breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken en auto's mogen de fietsers niet inhalen. De snelheid bedraagt maximum 30 km/u.

Fietsstraten kunnen een belangrijke rol spelen in het ontsluiten van steden en dorpskernen voor fietsverkeer. Roel De Cleen: “In de stadsrand zijn fietspaden of fietssnelwegen nodig om het fietsverkeer veilig naar de stad te brengen. In stadskernen is er vaak geen fietsinfrastructuur, maar autoluw verkeer. Fietsstraten zijn de perfecte schakel tussen deze twee gebieden en garanderen de continuïteit van een fietsroute.”

Fietsersbond niet helemaal tevreden

De Fietsersbond somt een aantal aanbevelingen op voor de inrichting van fietsstraten. Roel De Cleen: “Een fietsstraat is meer dan een verkeersbord. Net als bij een zone 30 zijn infrastructurele maatregelen noodzakelijk om een fietsstraat optimaal te laten functioneren.”

En net die bijkomende maatregelen worden in het Brusselse proefproject niet genomen. Een fietsstraat kan enkel functioneren als er weinig of geen autoverkeer is. Roel De Cleen: “Een autoknip is aangewezen, maar die werd niet ingevoerd in de Louizalaan. Ook snelheidsremmende maatregelen, zoals verkeersdrempels, een Berlijns kussen of een asverschuiving, ontbreken. Een verkeersbord alleen zal onvoldoende effect hebben op de snelheid van het gemotoriseerd verkeer.”

De Fietsersbond vreest dat door het ontbreken van voldoende flankerende maatregelen het proefproject negatief beoordeeld zal worden. Roel De Cleen: “In een straat met minder autoverkeer zou het project meer kans op slagen hebben. Natuurlijk kan net dat één van de conclusies van het project worden en dan hoeft niets de verdere invoering van fietsstraten in de weg te staan.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?