Prins de Croÿ vrijgesproken in megafraudedossier

BRUSSEL - Prins Henri de Croÿ-Solre is door het Brusselse hof van beroep vrijgesproken. De man stond er terecht voor fraude met vennootschappen die alleen nog cash op de balans hadden. In eerste aanleg werd hij nog veroordeeld tot drie jaar cel met uitstel, maar in beroep werd de zaak onontvankelijk verklaard. Door de vrijspraak loopt de Belgische Staat drie miljard oude Belgische franken mis.

De feiten dateren uit de jaren negentig. Henri de Croÿ-Solre gebruikte toen de gaten in de Belgische wetgeving die hij dacht gevonden te hebben voor een constructie met kasgeldvennootschappen. Hij stelde toen een twintigtal Vlaamse en Waalse kmo's voor om een nieuwe vennootschap op te richten en hun activiteiten aan die nieuwe firma te verkopen. Via de constructie kon geld uit de vennootschap gehaald worden zonder er veel belastingen op te betalen.

Volgens Groen! is de vrijspraak te wijten aan de ondoeltreffendheid van het antifraudebeleid van de regering. “Deze miljardenfraudezaak is één van de grootste van de laatste 30 jaar”, zegt Groen-Kamerlid Meyrem Almaci. “Doordat miljardenfraudeurs ermee weg komen, liggen de belastingen veel te hoog voor iedereen. Het hof van beroep baseerde de vrijspraak op een onregelmatigheid bij één enkel verhoor van een beschuldigde in Frankrijk. Daardoor is de procedure onontvankelijk verklaard. Nochtans had een eerder vonnis van 240 pagina’s de hele fraudemontage geanalyseerd. Dit miljardenfraudedossier kende dus hetzelfde verloop als het KB Lux-dossier. De Ecolo-Groenfractie zal Minister Koen Geens (CD&V) vragen of de federale overheid cassatieberoep zal aantekenen, om een nieuwe procedure te gronde te bekomen. De Antigone-jurisprudentie kan hiervoor een basis leveren. Deze jurisprudentie stelt dat men een procedure-onregelmatigheid moet afwegen tegenover de zwaarte van de feiten, opdat niet de hele procedure overboord wordt gegooid.”  

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?