“Politiezone Pajottenland zit op zijn tandvlees”

“Politiezone Pajottenland zit op zijn tandvlees”

Hoofdcommissaris Marc Hellinckx van de Politiezone Pajottenland dankte op de nieuwjaarsreceptie uitdrukkelijk al zijn personeelsleden voor het geleverde werk en de inspanningen tijdens het voorbije jaar.

“Er werd zeer veel flexibiliteit en begrip getoond om alle diensten geleverd te krijgen en de veiligheid van de burgers in de regio te bewaken. Buitenstaanders en de bevolking realiseren niet altijd wat dit voor belasting op het gezinsleven betekent en schatten niet altijd de geleverde prestaties naar waarde. Het directiecomité samen met de directie operaties en de personeelsdienst van de Politiezone engageren zich in 2017 alle inspanningen te leveren om iedereen toe te laten een gezond evenwicht te vinden”, zegt Hellinckx.

Beperkingen van een kleine politiezone

Hellinckx blikte even  terug op een bewogen 2016, dat ook een zeer zwaar jaar was voor zijn Politiezone. “Meermaals werden de grenzen van onze mogelijkheden bereikt en zelfs overschreden . De beperkingen van onze kleine Politiezone worden dan ook steeds duidelijker zichtbaar.”

Door de vluchtelingenproblematiek en de terroristische aanslagen in ons land, waarbij ook voor het eerst specifiek politiediensten geviseerd werden, is de behoefte aan operationele politiecapaciteit fors de hoogte ingeschoten.

Westhoek

“Meer dan ooit voorheen heeft onze Politiezone bijstand moeten verlenen buiten haar grondgebied. Zo werden onze inspecteurs ingezet bij de grenscontroles in de Westhoek en hebben ze ook maandenlang versterking geleverd ter beveiliging van de luchthaven Zaventem Nationaal. Ondertussen, verplicht het dreigingsniveau 3 ons tot een verhoogde politie-inzet bij de zeer talrijke evenementen in eigen Politiezone. We denken hier o.a. aan de inzet bij de voetbaldorpen naar aanleiding van het EK deze zomer in Lennik en de verschillende jaarmarkten.”

Niet houdbaar

“Meermaals werd ik als korpschef gedwongen de onmogelijke keuze te maken tussen de veiligheid garanderen binnen de Politiezone, en versterking leveren buiten de Politiezone ter beveiliging van nationale belangen. Deze situatie is niet houdbaar en niet zonder groot risico.”

Voor de personeelsleden van de politiezone is deze situatie niet langer houdbaar. De maximale jaarnormen op gewerkte nachten, nachturen en weekenddiensten worden ruim overschreden en door de zenuwachtige en gespannen toestand zijn de medewerkers uitgeput. De afwezigheid door ziekte is hoog, de oorzaken zijn niet zelden van psychologische aard, van demotivatie of burn-out. De talrijke noodzakelijke dienstwissels die hier uit voorvloeien bezwaren de overblijvers extra. Het verlies aan operationele capaciteit door sociale verloven en ziekte bedroeg in 2016 meer dan 18.000 uren terwijl dit in 2015 reeds 14.000 uren bedroeg en in 2016 werden 4.581 overuren gepresteerd die om reden van dienstnoodwendigheden niet konden gerecupereerd worden door de personeelsleden.

“De cijfers spreken boekdelen.  Bovendien is er weinig beterschap in zicht. De aanwervingen van politie-inspecteurs blijven stroef verlopen bij gebrek aan instroom en de door de Minister van Binnenlandse Zaken opgelegde prioritaire afroming voor de federale politiediensten”, stelt Hellinckx vast.

Minder dienstverlening of meer manschappen?

“In 2017 zullen we dan ook de keuze moeten maken tussen het verminderen van de dienstverlening of een aanzienlijke capaciteitsverhoging. Er is geen ontkomen meer aan. De zonale veiligheidsraad in februari 2017 staat voor een delicate opdracht. De politieraad in maart zal de knoop moeten doorhakken. Nu reeds werd aan de wielerverenigingen aangegeven dat de politie-inzet met 20% moet dalen in 2017 en dat wij hopen op hun medewerking hierbij. Het organiseren en toelaten van nieuwe bijkomende evenementen die politieaanwezigheid vereisen moeten door de besturen zeer kritisch bekeken worden én zich consequent vertalen in een verhoging van de gemeentelijke dotatie aan de Politiezone”, zegt de kopschef.

Een veilig politiehuis is dringend nodig

De veiligheid van het politiepersoneel garanderen tijdens de uitoefening van hun werk was in 2016 een hoofdzorg. Een risicoanalyse werd opgemaakt op vraag van de Minister van Binnenlandse Zaken. Hieruit blijkt dat de huidige werkwijze van een wijkonthaal met één wijkwerker, in een niet met de onveilige locati, voldoet niet aan de vereisten van de huidige context en dreiging.

“Alternatieven worden actueel onderzocht door het directiecomité. De nood aan aangepaste infrastructuur en hernieuwde werkmethodieken worden ook steeds meer dringend. De recente positieve uitspraak van de vrederechter met betrekking tot de wettigheid van de onteigeningsprocedure moet ons eindelijk toelaten de bouw van het nieuwe politiehuis daadwerkelijk op te starten. Ik reken op de aannemer, de architecten en de archeologen om de realisatie binnen de kortst mogelijke termijn uit te voeren.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?