Politiezone Pajottenland neemt afscheid van enkele burgemeesters

Drie burgemeesters van de politiezone Pajottenland zijn er volgende legislatuur niet meer bij. Tijdens de eindejaarsreceptie van de zone had de zonechef een bijzonder woordje voor de burgemeesterbroeders Pierre en Luc Deneyer, van Galmaarden en Bever, die jarenlang deel uitmaakten van het politiecollege en de politieraad. Zonechef Marc Hellinckx had voor hen lofrede die beide afscheidnemende monumenten in de Pajotse politiek goed typeert.

Burgemeester, beste Pierre. We hebben de voorbije jaren dikwijls gekibbeld over onze respectievelijke rollen en in het bijzonder over het hoe en wanneer u te informeren over incidenten , gebeurtenissen, politietussenkomsten en onderzoeken. Ik ben er niet in geslaagd u te overtuigen dat, heden ten dage, de burger wanneer hij de politie nodig heeft, niet eerst naar u moet bellen en u vervolgens als hoofd van de politie, de politie inschakelt, maar dat hij best rechtstreeks ons contacteert . Evenmin ben ik er in geslaagd u te overtuigen dat wij u pas kunnen informeren als we eerst zelf ter plaatse kennis hebben genomen van de toestand. Het verre geluid van een politiesirene was voor u reeds voldoende om onze medewerkers onmiddellijk op te bellen met de vraag wat er gaande was. Niet zelden was U ook als eerste ter plaatse, zodat wij vermoeden dat u niet alleen uw kleren aanhoudt bij het slapengaan, maar ook nog slaapt in uw voertuig. Er is de voorbije 9 jaar ook bijna geen dag voorbijgegaan, ook niet in het WE, of ik mocht van u één of meerdere malen per dag een telefoonoproep ontvangen met één of andere vraag of melding. Uw betrokkenheid, beschikbaarheid en engagement naar de burger in deze was uitzonderlijk en siert u, al liet het soms mijn medewerkers en mijzelf sakkeren. Ik wil u ook tenslotte danken omdat ik steeds op uw begrip en steun heb kunnen rekenen en omdat u steeds de Politiezone onvoorwaardelijk hebt gesteund, ook op moeilijke momenten. Graag overhandig u in naam van mijn medewerkers en mijzelf een streekproductenkorf voor uw jarenlange toewijding.”

“Burgemeester, beste Luc. Als voormalig gemeentesecretaris weet u als geen ander hoe moeilijk de taak en de rol is van het hoofd van de administratie of een politiekorps. Ik vond in jou een begripsvolle burgemeester in het bijzonder wanneer het ging over het financieel beheer en het personeelsbeleid van de PZ. Ik wil je van harte  bedanken om mij in deze de nodige steun te hebben geboden in het politiecollege. Ik wil in deze ook uw verruimende blik op zaken, uw helicopterview en het oplossingsgericht denken dat u meermaals ten toon spreidde, roemen. Bedankt voor uw belangrijke bijdrage aan de werking van onze Politiezone. Graag schenken wij u deze streekproductenkorf.”

De zonechef dankte tevens alle leden van de politieraad voor hun jarenlange inzet.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?