Politiezone AMOW versterkt toezicht in dorpskernen

ASSE / MERCHTEM / OPWIJK / WEMMEL - De lokale politiezone AMOW wil, naar analogie met de vorige jaren, door haar aanwezigheid op het terrein voorkomen dat onachtzame burgers tijdens het winkelen slachtoffer worden van gauwdieven. "We gaan ons concentreren op gevoelige plaatsen zoals winkelcentra, horeca, juweliers en banken", laat Daniel Noens van AMOW weten.

"Dat er een toename is van woning inbraken is een algemene vaststelling, dus niet enkel voor onze zone", zegt Daniel Noens. "Het inbreken in woningen vertoont elk jaar een piek tijdens de wintermaanden. Maar ook gauwdiefstallen en winkeldiefstallen vormen de hoofdgroep tijdens deze donkere periode op plaatsen waar er veel volk op de been is zoals bij Kerstmarkten, warenhuizen, markten, winkelstraten, ….Gelukkig zijn overvallen waarbij (wapens worden gebruikt in onze regio uitgebleven."

De politie tracht steeds voor een veilig gevoel te zorgen voor de inwoners en zal het toezicht nog versterken. "Het is onze bedoeling elke dorpskern van de politiezone op een gelijke manier te behandelen door de inzet van fietsteams, verkeersdienst, interventie en wijkwerkers", vervolgt Noens. "Bovenop voorzien we niet-geuniformeerden rechercheurs op sommige plaatsen. Bij het toezicht krijgen we hulp van de federale politie waarmee de intense samenwerking gestalte krijgt."

De politie roept de burgers ook op tot samenwerking. "Dat we regelmatig dieven kunnen klissen op heterdaad, of we een dader in een latere fase van het onderzoek bij de lurven vatten is immers dikwijls het gevolg van een telefoontje of een tip die we krijgen van een alerte burger", zegt Noens. "We vragen dan ook, indien mensen iets verdacht zien dit te melden ofwel naar het noodnummer 112 of naar ons centraal oproepnummer 02/452.50.05. Wie eventueel zou beschikken over internet kan ons bereiken op de site: www.lokalepolitie.be/5408."

De politie blijft er ook op hameren dat je het dieven veel moeilijker kon maken, mits enkele kleine aanpassingen aan een woning. Wie hulp nodig heeft kan hen altijd bereiken. "We hebben hiervoor speciaal opgeleide mensen van de preventiedienst die onder leiding staan van hoofdinspecteur Koen Luppens, te bereiken op 02/ 456.08.81", zegt Noens. "OOk wie met vakantie zou gaan kan de politie vragen een oogje in het zeil te laten houden. Via de website, elk onthaalpunt of ons centraal bureau in Mollem kan een formulier ingevuld worden."

De zeer intensieve actie van AMOW loopt vanaf vandaag tot ongeveer half januari 2013. "De actie slorpt wel een groot aantal personeel en manuren op maar daartegenover staat dat we een veilig gevoel willen geven naar de winkelende en wandelende inwoners, bezoekers, en al wie woont in één van onze 4 gemeenten binnen de zone", sluit Noens af.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?