Politie laat illegale grondophoging stilleggen

Ruim een week wordt er grond gestort in een effectief overstromingsgebied tussen de Strijlandstraat en de veldweg Terhagenstraat in Strijland. De politie heeft de overtreding vast gesteld en een bevel tot staking van de werken afgeleverd.

De duistere aanvoer viel natuurlijk op. De grond werd ’dikwijls s morgens vroeg maar ook overdag aangevoerd en ’s nachts open geduwd. De vrachtwagens rijden naar het lager gelegen gebied waar de waar de Moncebeek en Hoevebeek samenvloeien. Ze verlaten het terrein via de veldweg Terhagenstraat. Het terrein is eigendom van een gekende landbouwersfamilie uit de Hoevestraat.

 De betrokken landbouwer diende bouwaanvragen voor de aanhoging in maar die werden reeds door de gemeente geweigerd. Op de biologische waarderingskaart gaat het om een zeer waardevol gebied.

Onder meer de dienst waterlopen van de provincie is op de hoogte. “Deze klachten gaan inderdaad over een wijziging van het reliëf, bijgevolg een stedenbouwkundige overtreding. Bovendien werd de stedenbouwkundige aanvraag voor deze werken eerder door de gemeente geweigerd. Het is dan in eerste instantie aan de gemeente, na eventuele opmaak van een  PV door de politie,  om tegen deze overtreding op te treden. Ook de Vlaamse overheid (departement omgeving) heeft in deze zaak een handhavingsbevoegdheid.

De provincie is in deze alleen beheerder van de waterloop, dus geen eigenaar van de gronden, en de illegale werken vinden ook niet plaats in de beek,  De provincie heeft geen politionele bevoegdheid. De provincie heeft deze feiten wel degelijk vastgesteld en heeft bij de gemeente aangedrongen om de nodige vaststellingen te laten doen door zowel de stedenbouwkundige ambtenaar als door de politie en om de werken zo snel mogelijk te laten stilleggen.

De lokale politie (en de inspectie van Vlaamse Departement Omgeving) werden door de gemeente op de hoogte gebracht. Maandagmorgen heeft de politie dan een bevel tot staking van de werken afgeleverd”, laten de gedeputeerden Bart Nevens en Ann Schevenels weten.

Burgemeester Michel Doomst antwoordt dat hij gisteren daarover toevallig aangesproken is en dat hij de politie heeft verwittigd.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?