Cijfers : weekendcontroles politie Dilbeek

Tijdens het voorbije weekend hebben de Dilbeekse politieploegen op meerdere locaties verkeerscontroles uitgevoerd. De vaste controlepunten waren in de omgeving van het event van de vzw Jospop op vrijdag en in de Pastoor Cooremansstraat op zaterdag en zondag. Daarnaast reden mobiele ploegen rond om regelmatig voertuigen uit het verkeer te halen of overtredingen vast te stellen.

"In totaal mochten 155 bestuurders blazen en daarvan hadden er slechts 2 te veel gedronken. We stelden 26 verkeersovertredingen vast, onder meer voor het gebruik van de gsm aan het stuur en het niet bezitten van een rijbewijs. Voor foutief parkeren schreven we 30 GAS-boetes uit en we stelden ook 1 pv op voor verboden wapendracht", aldus de politie.

"Op zaterdag controleerden we de snelheid op 2 locaties. Op de Dansaertlaan reden 140 van de 747 passerende voertuigen te snel. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 92 km/u (waar 50 km/u de limiet is). Op de Ninoofsesteenweg reden 31 van de 1150 gecontroleerde voertuigen te snel. Daar was de hoogst gemeten snelheid 117 km/u (waar de limiet 70 km/u bedraagt). Met deze inspanningen proberen wij erop toe te zien dat het verkeer veilig verloopt op het ganse Dilbeekse grondgebied."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?