Plannen voor nieuwe trage weg doorheen het Kluisbos

De gemeenteraad van Halle heeft het ontwerp rooilijnplan en de bijhorende dossierstukken voor een nieuwe trage weg vanaf de Kleutersbaan naar de Jozef Degelaenstraat voorlopig vastgesteld. Het openbaar onderzoek loopt sinds donderdag 13 januari 2022 tot en met zaterdag 12 februari 2022. Het dossier ligt ter inzage op het stadhuis en kan ook worden geraadpleegd via de website.

Verbetering van toegankelijkheid en verkeersveiligheid

De stad wil de wegenis van de Kleutersbaan verlengen om zo een veilige en aangename verbinding te creëren voor traag (school)verkeer doorheen het Kluisbos naar de Jozef Degelaenstraat. Bovendien ontstaat zo ook een recreatieve verbinding in een bosrijk gebied.

"Momenteel bestaat er al een feitelijke verbinding van de Kleutersbaan naar de Jozef Degelaenstraat. De vrije doorgang en veiligheid kan echter niet worden gegarandeerd door de eigenaars van de gronden waar het feitelijke tracé overheen loopt. Na het uitvoeren van de rooilijnprocedure komt de beheersplicht toe aan de stad en kan die een toegankelijke en veilige doorgang voorzien", verduidelijkt het stadsbestuur.

Openbaar onderzoek en indienen van bezwaren

Het ontwerp van het gemeentelijke rooilijnplan wordt gedurende 30 dagen ter inzage gelegd in het stadhuis van Halle. Het dossier is ook raadpleegbaar op de website.Het openbaar onderzoek loopt vanaf donderdag 13 januari 2022 tot en met zaterdag 12 februari 2022. De opmerkingen en bezwaren moeten uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk (per gewone of aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs) of digitaal (per e-mail) aan het stadsbestuur worden bezorgd. Stad Halle, Oudstrijdersplein 18, B-1500 Halle, dienst Openbaar Domein of via e-mail aan joren.barbe@halle.be (contactpersoon Openbaar Domein).


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?