Halle steunt ook in 2022 evenementen financieel: maar er zijn wel voorwaarden

Organisaties en inwoners die iets willen realiseren in Halle, mensen bij mekaar willen brengen of hun steentje willen bijdragen aan de culturele beleving in de stad, kunnen ook in 2022 financiële steun krijgen van de stad onder vorm van een projectsubsidie. Zo’n subsidie kan oplopen tot 5.000 euro.

Voor welke projecten kan je een projectsubsidie krijgen?

Een project komt in aanmerking voor een projectsubsidie als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je project moet bijdragen tot het Halse gemeenschapsleven en/of de uitstraling van de stad.
 • Winst maken mag niet de hoofdbedoeling zijn van het initiatief.
 • Je project moet zich verenigingen met het Nederlandstalig karakter.
 • Je project is publiek toegankelijk.
 • Je project is begrensd in tijd.
 • Je project is geen promotionele of commerciële activiteit.
 • Je project krijgt geen andere rechtstreekse geldelijke steun van de stad.
 • Je project ruime bekendheid geven en ruimer mikken dan de eigen kring (vereniging, school, organisatie…).
 • Je project heeft aandacht voor toegankelijkheid, onder meer door toepassing van het kom!pasreglement en door zowel fysieke als materiële drempels zoveel mogelijk weg te werken.
 • Het project overstijgt de normale werking van de aanvrager.

Artistieke projecten kunnen ook een aanvraag indienen:

 • Culturele projecten: kwalitatieve culturele projecten, vernieuwende of experimentele projecten, die een impuls geven aan het cultuur- en kunstenlandschap in de stad.
 • Cultureel erfgoedprojecten: projecten die een impuls geven aan een kwaliteitsvolle zorg voor en vernieuwende omgang met cultureel erfgoed in de stad.
 • Niet-periodieke publicaties: eenmalige publicaties, ongeacht het medium. De publicatie moet een duidelijke cultuur-historische, artistieke, culturele of kunst-kritische inhoud hebben en een link hebben met stad Halle.

Hoe vraag je een projectsubsidie aan?


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?