PFOS-verontreiniging ontdekt aan werkliedendepot De Loods

In opdracht van OVAM werden - zoals in het merendeel van de Vlaamse gemeenten met betrekking tot de PFOS/PFAS-problematiek - ook op een aantal locaties op het gemeentelijk domein in Opwijk onderzoeken uitgevoerd door een bodemdeskundige.

Daarbij werd een PFOS-verontreiniging vastgesteld in de ondergrondse regenwatertank van het werkliedenarsenaal De Loods, Doortstraat 2.

"De aanwezigheid van PFOS houdt evenwel geen onmiddellijk gevaar in voor de volksgezondheid", aldus het gemeentebestuur van Opwijk. "In afwachting van de definitieve resultaten van het nog uit te voeren bijkomend onderzoek door de bodemdeskundige van TAUW (een Europees advies- en ingenieursbureau), wordt het regenwater van deze ondergrondse tank niet meer (her)gebruikt door de gemeentelijke diensten."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?