Een betere bodem voor nieuwe zomereik Bree-eik

Vanaf vandaag, woensdag 19 januari, zal de standplaats van de verdwenen oude Amerikaanse eik aangepakt worden op een splitsing van de weg naar hoeve Bree-eik. De aanplant van een nieuwe zomereik en het creëren van een extra rustplekje, is een eerste stap van het gemeentebestuur Lennik in samenwerking met Bree-eik in een verdere ontsluiting van het landschap en akkernatuur in functie van zachte recreatie.

Op 1 oktober 2014 werd de Amerikaanse eik op de hoek van Bree-eik en de Langestraat illegaal gekapt. In 2015 en 2016 probeerde men tevergeefs 2 keer een nieuwe inheemse zomereik naast de oude wortelvoet te planten. Dit faalde enerzijds de droge zomers en anderzijds door de vele achtergebleven wortels van de oude boom en verhardingen rond de standplaats. De jonge zomereiken waren niet in staat door te groeien en raakten zelfs aangetast door zwammen.

Vanaf vandaag, woensdag 19 januari, zal de standplaats van de oude Amerikaanse eik aangepakt worden. Als eerste werk zullen de achtergebleven oude wortels van de Amerikaanse eik, het teveel aan verhardingen, de slechte grond en de huidige zieke boom verwijderd worden. Daaropvolgend zal er zuivere teelaarde met rijpe compost worden aangevoerd waarin de nieuwe zomereik aangeplant wordt.

Na de aanplant van de nieuwe zomereik, zal er rondom de boom bescherming met zitmogelijkheid worden aangebracht. De bescherming zorgt ervoor dat de aarde rondom de boom niet kan worden vastgestampt en de wortels voldoende lucht hebben om te groeien en voedingsstoffen op te nemen. Deze rustbank biedt de wandelaar, fietser of toevallige passant extra comfort om van het landschap en verre uitzicht te genieten.

Lees ook : Boer Claes van Bree-Eik heeft zijn eik terug

Lees ook : Minnelijke schikking voor omzagen en stelen van eik

Lees ook : Dieven leggen eik neer en stelen loodzware stam

Lees ook : Jongens wilden afgezaagde boom verkopen aan zagerij

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?