Personeel MFC Levenslust voert actie ‘voor meer respect’

Levenslust vzw  is  in september 2015 een multifunctioneel centrum (MFC) geworden. Deze ingrijpende hervorming zorgt voor onrust bij het personeel. Volgens de vakbonden weigert de directie hierover op een constructieve en structurele manier in overleg te gaan. Daarom werd  voor de tweede keer in enkele maanden een korte actie gevoerd.

“De hervorming loopt helemaal chaotisch en dat heeft gevolgen op de werkvloer. In de zomer kreeg het personeel  slechts enkele weken op voorhand te horen welke dienst en welk uurrooster ze voor het nieuwe schooljaar krijgen. Er moet hier heel flexibel gewerkt worden maar hoe moet je dan je gezinsleven organiseren? Het personeel wordt meer en meer geconfronteerd met agressie waardoor er een toename is van afwezigheid door ziekte en de werkdruk stijgt. Het personeel heeft de indruk aan zijn lot overgelaten te worden en dat er na een jaar nog niet veel is gebeurd”, zegt Michael Vandenbroucke, vakbondssecretaris bij LBC-NVK.

“Het personeel zond al meermaals signalen naar de directie en stuurde al een aangetekend schrijven om overleg te vragen. In augustus hielden een aantal personeelsleden al een actie. Maar als gevolg daarvan kregen de actievoerders een waarschuwingsbrief”, zegt Michael Vandenbroucke. “Het personeel vraagt de intrekking van de brief en het opstarten van een constructief overleg waarbij er ook geluisterd worden naar hun voorstellen.”

Sociaal overleg

Morgen (woensdag 16 november 2016) is er overleg met de directie gepland.  Algemeen directeur Else De Wachter: “We gaan daar een stappenplan voorleggen aan de afgevaardigden van het personeel. In de overgang naar een MPC is het de bedoeling om de zorg naar kinderen met een beperking uit te breiden en andere vormen van begeleiding aan te bieden. Deze transitie is opgestart in september 2015 en is nog volop aan de gang en dat brengt bekommernissen met zich mee. Onze medewerkers willen verder ingaan op een aantal aandachtspunten en dat zal gebeuren tijdens het sociaal overleg. We willen samen met hen tot oplossingen komen.”

Stappenplan

De directie werkte een stappenplan uit, dat gespreid wordt over meerdere schooljaren. “Levenslust wordt gesubsidieerd door de overheid en is gebonden door de middelen die de overheid ter beschikking stelt. Die stappen gaan we morgen met hen bespreken”, zegt Else De Wachter.

We willen aan  de problemen concrete oplossingen geven en willen gaan voor sociale vrede”, besluit Else De Wachter.

Brief

Volgens de directie ging het niet om een waarschuwingsbrief. “We maakten wel duidelijk dat we op die manier niet kunnen werken en dat dergelijke acties de transitie in gevaar brengen. Het belangrijkste is dat we met de bekommernissen van onze medewerkers aan d slag gaan om de hervormingen uit te werken. Welzijn op het werk is voor ons essentieel en we weten dat deze evolutie veel inspanning vraagt. We hebben daarom ook de hulp ingeroepen van externe partners. We willen aan  de problemen concrete oplossingen geven en willen gaan voor sociale vrede”, besluit Else De Wachter.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?