Persinfo Retro - Pajot Jogging

Jaarlijks wordt in Lennik de Pajot Jogging gelopen. Gedurende een uur lopen leerlingen van de Lennikse scholen samen met leerkrachten en liefhebbers om zoveel mogelijk afstand af te leggen. Op deze manier willen ze leerlingen meer laten bewegen en daar zorgde in 2017 Tia Hellebaut mee voor.

Jaarlijks lopen de leerlingen van de Lennikse scholen de Pajot Jogging. Zo willen ze hen motiveren om meer te sporten, maar ook om er plezier aan te beleven. Daarom krijgen ze tijdens de lessen lichamelijke opvoeding voorbereidingstijd en krijgen ze een schema mee naar huis om daar verder voor te bereiden.

In 2017 kwam Tia Hellebaut een extra duwtje in de rug van de leerlingen geven. Zij gaf voor de start nog een kleine peptalk mee en startte mee met de laatste groep voor een kleine looptocht.

Welke gebeurtenis willen jullie terugzien in de reeks Persinfo Retro? Stuur een mailtje naar info@persinfo.org ! Meer video: Persinfo TV

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?