Perronranden vergemakkelijken toegang tot trams

De MIVB werkte in overleg met het CAWaB (Collectif Accessibilité Wallonie Bruxelles) een technische oplossing uit om de toegankelijkheid van haar trams te vergemakkelijken. Deze perronranden verkleinen de ruimte tussen de tram en het perron. In combinatie met een verhoogd perron verbetert deze oplossing de toegankelijkheid van het tramnet voor mensen met een beperkte mobiliteit.

De MIVB voert momenteel een uitgebreid programma uit om de toegankelijkheid van haar tramnet te verbeteren. Reizigers, vooral rolstoelgebruikers, weten dat de ruimte tussen de tram en het perron het in- en uitstappen bemoeilijkt. Om een oplossing te vinden voor dit probleem ontwikkelde de MIVB, in overleg met het CAWaB, een technisch systeem dat het mogelijk maakt om zelfstandig van het perron in en uit het voertuig te gaan. Dit systeem omvat perrons op een hoogte van 31 cm en de installatie van rubberen perronranden om de ruimte tussen perron en voertuig te dichten.

Perronranden en verhoging van de perrons

De ruimte (horizontaal en verticaal) tussen het perron en de tram maken het voor rolstoelgebruikers niet altijd mogelijk om het voertuig alleen en zonder hulp te betreden. Deze ruimte kan ook een probleem vormen voor andere mensen: ouders met kinderwagens, bejaarden, reizigers met roltassen enz.

De MIVB werkte daarom een technische oplossing uit om de horizontale kloof te verkleinen: een perronrand. Dit is een rubberen element dat langs het perron wordt geplaatst waar het is verhoogd tot hetzelfde niveau als de tramvloer. Deze rand verkleint de afstand tussen het perron en het voertuig tot een minimum, zodat rolstoelgebruikers er overheen kunnen en zo zelfstandig in en uit de tram kunnen.

De MIVB startte de testen van dit systeem op de nieuwe lijn 9, net als aan een tiental andere haltes (lijn 8, enz.) om de voor- en nadelen te bepalen. Deze tests maakten het mogelijk de behoeften te bepalen en te verfijnen en het type perronrand te selecteren dat in het kader van een overheidsopdracht op het netwerk zal worden geïnstalleerd.

Rolstoelgebruikers krijgen op zelfstandige manier toegang met dit systeem dat de MIVB ontwikkelde, testte en goedkeurde door een samengaan van een verhoging van een perron tot 31 cm daar waar dat nog niet het geval is en het aanbrengen van perronranden.

Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB: “Het MIVB-net wordt almaar toegankelijker voor personen met beperkte mobiliteit, onder andere met de komst van nieuwe voertuigen met lage vloer. Ook aanpassingen aan de infrastructuur moeten bijdragen tot een vlotter gebruik van het openbaar vervoer voor iedereen. Daarom passen we nu ook perronranden aan om de horizontale ruimte tussen het perron en de tram op te vullen. Dat is een nieuwe stap naar een betere toegankelijkheid van het MIVB-net.”

Dankzij de medewerking van het CAWaB konden verschillende uitrustingen voor de verbetering van de toegankelijkheid van het tramnet voor rolstoelgebruikers in reële situaties worden getest. Dankzij het advies van het CAWAB kon de oplossing worden gekozen die het best aan de behoeften voldeed wat betreft vorm, afmetingen, elasticiteit, enz. Deze nauwe samenwerking in het zoeken naar en de ontwikkeling van een oplossing is bijzonder gunstig voor alle projecten van het actieplan rond toegankelijkheid.

Geleidelijke uitrol op het net

De MIVB begint nu met de geleidelijke invoering van deze nieuwe opstelling op haar tramnet. Er kunnen zich twee gevallen voordoen:

De nieuwe perrons zijn nu op de ideale hoogte gebouwd en er zullen over de hele lengte perronranden worden aangebracht. Dit type installatie zal ook worden toegepast op de perrons die in de komende jaren worden aangelegd.

Voor bestaande haltes die niet in de nabije toekomst volledig worden heraangelegd, wordt het perron plaatselijk opgehoogd en op de plaats van de ophoging voorzien van een perronrand. Deze plaatselijke verhoging wordt aangebracht ter hoogte van de tweede deur van de T3000/T4000/TNG-trams (de deur die leidt naar de voor rolstoelgebruikers gereserveerde plaats aan boord). Een blauwe tegel met het internationale symbool van toegankelijkheid zal de passagiers erop wijzen waar zij zich moeten opstellen om zelfstandig in de tram te rijden.

Dankzij verschillende plannen voor de continue verbetering van het net, zoals het tienjarenplan voor de vernieuwing van de sporen en het actieplan voor toegankelijkheid, wil de MIVB de komende jaren een groot aantal tramhaltes herinrichten door de perrons te verhogen en perronranden te installeren. Het tienjarenplan houdt voortaan systematisch rekening met de herinrichting van de haltes en het actieplan voor toegankelijkheid neemt een lijst op van haltes die prioritair moeten worden heringericht vanuit het oogpunt van toegankelijkheid.

Met het huidige tempo van de werken van de MIVB en de wegbeheerders (meer dan 60 haltes per jaar, tram en bus samen) schat de MIVB dat zij in de komende tien jaar de helft van de tramhaltes volledig zal kunnen herinrichten. In dezelfde periode zullen op de andere helft van de tramhaltes punctuele ingrepen (plaatselijke verhoging en aanbrengen van perronranden) worden uitgevoerd.

Uiteraard zullen alle nieuwe haltes zo worden ontworpen dat zij van meet af aan toegankelijk zijn.

Elke Van den Brandt, Brussels minister van Mobiliteit: "Het openbaar vervoer is de ruggengraat van de mobiliteit in Brussel en het moet voor iedereen toegankelijk zijn om een geloofwaardig alternatief te vormen. Rekening houden met de behoeften van mensen met beperkte mobiliteit is een kwestie van sociale rechtvaardigheid en stelt ons ook in staat om onze trams, bussen en metro's comfortabel en aantrekkelijk te maken voor iedereen. Het is dan ook een prioriteit voor de MIVB en Brussel Mobiliteit en elk jaar worden meer dan 60 haltes opgeknapt volgens de strengste normen. Wat onze nieuwe haltes betreft: deze zijn uiteraard van meet af aan ontworpen om toegankelijk te zijn."

"Het CAWaB is verheugd dit project tot een goed einde te zien komen. Deze zeer praktische oplossing zal geleidelijk de toegankelijkheid van het net verbeteren voor gebruikers die tot nu toe geen gebruik konden maken van de tram. Wij kijken uit naar de uitrol van het systeem met de perronranden aan de haltes. Dat zal uiteindelijk voor veel burgers een nieuwe mogelijkheid tot zelfstandig reizen bieden. Dat is ook bemoedigend, want wij voeren al jaren campagne om de "leemte" te verkleinen, zodat een toegang op gelijke hoogte in de tram en de metro mogelijk wordt. Wij hopen dat een dergelijke uitrusting in de nabije toekomst ook de metro zelfstandig toegankelijk zal kunnen maken", aldus Mathieu Angelo, directeur van het CAWaB.

Reizigers informeren

Alle informatie over de toegankelijkheid van het MIVB-net is beschikbaar op de MIVB-website en -app. Passagiers kunnen hun reis voorbereiden door de lijst van toegankelijke haltes te raadplegen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?