Pepingse kunstenaar ontdekt landschap Bree-Eik in schilderij van Pieter Bruegel

Op de kunstwandeling Bruegeliaanse Streken² wil Luk Wets met zijn installatie 'Het land en de hand van de Meester' op overtuigende artistieke wijze aantonen dat Pieter Bruegel de omgeving van Hof ter Bree-Eik als inspiratiebron heeft gebruikt voor het schilderij 'De Oogsters' (1565).

“De installatie is een uitvergroting van het schilderij (x 3) waarop duidelijk de 2 poelen rond Hof ter Bree-Eik te zien zijn. De glooiingen in het landschap en het koren zijn kenmerkend voor onze regio. Tevens was Hof ter Bree-Eik de graanschuur van de regio. De plonzende paters in de wilgenpoel fantaseerde Bruegel erbij”, verklaart Luk Wets.

“Nooit eerder werd op artistiek onderbouwde wijze deze link met het landschap, van wat nu het Pajottenland wordt genoemd, aangetoond. Verder wetenschappelijk onderzoek dringt zich op”, stelt Luc. De kunstenaar integreerde een schuur van de hoeve in het landschap. Die schuur draagt duidelijk de V van de parcours Bruegeliaanse Streken² van het Collectief Pep-In-Gen, zodat het duidelijk is dat het niet om een misleiding gaat.

De vergroting die Wets van het schilderij liet maken toont heel goed de ongelooflijke teken- en schilderkunst van Pieter Bruegel aan. ‘Op het origineel zie je een aantal stipjes maar op deze uitvergroting merk je pas dat het hier om duidelijk geschilderde figuren gaat.’

De kunstenaar merkt ook op dat het landschap dat Bruegel schilderde, ook helemaal past in de visie van de nieuwe eigenaars van de hoeve Bree-Eik en het Granennetwerk. Weg met de maïsmuren en weer, zoals weleer goudgele graanvelden.

Dit kunstwerk maakt deel uit van het parcours Bruegeliaanse Streken² van het Collectief Pep-In-Gen, een wandeling die start aan het Hof ter Bree-Eik te Lennik. Nog te zien tot 8 september, alle dagen toegankelijk (op de zondagen is er pop-upcafé van 14u tot 18u). Info: www.pep-in-gen.be

Tijdsituering

Op één van de infomomenten ter gelegenheid van het parcours Bruegeliaanse Streken² werd vermeld dat er al in de 13e eeuw sprake was van Bree-Eik. Tijdens een proces in de 14e eeuw rond de eigendom van de hoeve wordt er verwezen naar Bree-Eik. De plaatsnaam en een of andere hoeve zal er al bestaan hebben en zou dus door Bruegel kunnen gezien zijn.

Op kaarten kunnen we ons pas later beroepen.

In 1712 staan er 2 gebouwen getekend op de Fricxkaart

In 1745 staat er al een niet gesloten vierkantshoeve.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?