Pepingen installeert milieuraad en GECORO

Voor het zomerreces werden reeds enkele adviesraden geïnstalleerd. Tijdens de zitting werden op dinsdag 24 september ook de milieuraad en de GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) geïnstalleerd.

“De Gecoro is een belangrijke adviesraad binnen de gemeente waarin alle maatschappelijke geledingen vertegenwoordigd worden en is een raad die verplicht moet worden geïnstalleerd vanuit de Vlaamse overheid”, aldus de meerderheid.

DVP onthield zich ivm de samenstelling van de gemeentelijke milieuadviesraad. Kristof De Cuyper legt uit : “De LVB-fractie droeg een lokaal mandataris voor als lid en dit is strijdig met de eigen statuten van de milieuadviesraad. Het besluit van de Vlaamse Regering houdende het statuut van de lokale mandataris van 6 juli 2018 in artikel 1 is hierover duidelijk. We zouden graag zien dat LVB zich houdt aan haar eigen oproep tot depolitisering van de adviesraden”.

Strijdig met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

 De DVP-fractie beklemtoonde het belang van een adviesraad voor ruimtelijke ordening, maar onthield zich. “Het voorstel van de LVB-fractie is immers strijdig met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening want de soorten maatschappelijke geledingen werden niet ter goedkeuring voorgelegd aan de voltallige gemeenteraad. Plaatsvervangers van een bepaalde maatschappelijke geleding werden gekoppeld aan afgevaardigden van een totaal andere maatschappelijke geleding, wat bizar is. De LVB-fractie handelde bovendien in strijd met haar eigen oproep en tot depolitisering van de adviesraden. Een voorgedragen kandidaat was namelijk een politiek mandataris”, legde Kristof De Cuyper uit.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?