Opnieuw 70km/u tussen Pepingen en Bogaarden

Om de werken op de Hoesnaek en Huttestraat tussen Pepingen en Bogaarden te vervolledigen, keurde de gemeenteraad van september 2019 een aanvullend politiereglement goed.

De belangrijkste aanpassingen zijn de herinvoering van de 70 km/uur-zone tussen de op- en afrit van het fietspad, het behoud van de 50 km/uur zone in de dorpskernen en het aanbrengen van enkele nieuwe wegmarkeringen aan de fietsoversteken.

DVP heeft tijdens de gemeenteraadszitting het college van burgemeester en schepenen gefeliciteerd. DVP kan zich haar eigen toegevoegd punt tijdens de gemeenteraadszitting van 28 mei 2019 herinneren aangaande hetzelfde onderwerp namelijk "aanpassingen aan reeds uitgevoerde fietssuggestiestrook en fietspad als verbinding tussen bestaand fietspad tussen Bogaarden en Pepingen”. Volgende punten werden toen door DVP voorgesteld :

o                  Snelheidsregime van 50 km/u aanhouden tot na het begin van het vrijliggende fietspad,

o                  Fietssuggestiestrook in overeenstemming brengen met de bepalingen van het vademecum fietsvoorzieningen,

o                  Fietslogo’s regelmatiger herhalen,

o                  Aan de kruispunten een okerkleurige slemlaag aanbrengen om de bestuurders die uit de zijstraten komen extra te wijzen op de aanwezigheid van fietsers op de rijbaan,

o                  Waar het dubbelrichtingsfietspad gekruist wordt door een andere openbare weg dubbele fietspijlen aanbrengen

“Spijtig genoeg werden toen door de LVB-fractie , waarvan het college van burgemeester en schepenen deel uitmaakt, enkele punten weggestemd en andere punten uitgesteld. Uiteindelijk komt er maanden later nu wel  , dankzij voortschrijdend inzicht, schot in de zaak, welke uiteindelijk ten goede komt aan de verkeersveiligheid. En dit alles is toch het belangrijkste “, zegt Kristof De Cuyper.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?