Parket vordert 6.000 € boete (x8) tegen gewezen gemeentesecretaris Dominique Coucke

Gewezen gemeentesecretaris van Kampenhout en gewezen CD&V-voorzitter in Lennik Dominique Coucke is verschenen voor de correctionele rechtbank in Brussel. Het parket vervolgt hem voor ongewenst seksueel gedrag op het werk en vordert een boete van 6.000 €. Dit dient nog vermenigvuldigd te worden met de opdeciemen (x8).

In augustus 2018 heeft de gemeenteraad van Kampenhout gemeentesecretaris Dominique Coucke in besloten zitting ontslagen. De man wordt verweten ongewenst gedrag te hebben gesteld op het werk. In de aanloop van deze beslissing moest Coucke ook ontslag nemen als voorzitter van de Lennikse CD&V. Coucke is de echtgenoot van de Lennikse schepen Heidi Elpers. Zij is niet betrokken in deze zaak. Coucke heeft de aantijgingen altijd ontkend.

Op ernstige feiten van seksuele intimidatie staan een gevangenisstraf 6 maand tot 3 jaar en/of een boete van 600 tot 6000 euro. Het parket achtte de feiten wel bewezen maar vond een gevangenisstraf niet aan de orde. “Een duidelijk signaal is wel gepast”, stelde substituut Carol Vercarre. Het openbaar ministerie vorderde daarom een boete tot maximum 6.000 €.

Het parket had het over ongepaste e-mails en toespelingen. “Een personeelslid kreeg een e-mail in verband met haar zieke echtgenote waarbij een gebrek aan seks werd vermeld. Een andere bediende werd aangesproken met ‘schat’. Coucke verklaarde tijdens een verhoor dat hij dat deed om haar een hart onder de riem te steken. Hij zegde ook dat sommige mails per ongeluk verstuurd zijn. Hij ging er van uit dat men hem gewoon weg wilde op het gemeentehuis. “

“Een andere dame kreeg, na een voetbalmatch van het personeel, een brief met het logo van de gemeente en achteraan de naam van de gemeentesecretaris met het verzoek contact met hem op te nemen en er discreet over te blijven. Hij zegde dat hij haar beter wilde leren kennen maar zij verklaarde dat ze bang van hem was. Personeelsleden getuigden dat de sfeer op het gemeentehuis veel verbeterd is sinds zijn vertrek. “

Er werd een onderzoek gevoerd door de politiezone VIMa met huiszoekingen op het gemeentehuis en in de woning van Coucke als gevolg. De Kampenhoutse topambtenaar werd ontslagen op 27 augustus 2018 nadat er een ander tuchtfeit aan het licht kwam. Nadat een eerste getuigenis aan het licht kwam, kwamen de tongen los en bleek dat de schunnige uitspraken al veel langer werden geuit. Het parket baseert zich op een reeks getuigenissen. Een personeelslid noemde hem zelfs een narcist die geen begrip kan opbrengen voor de gevolgen van zijn woorden. Een ambtenaar verklaarde dat zij een groot deel van zijn werk moet overnemen omdat hij steeds aan het zeveren was op de verschillende gemeentelijke diensten. Er werden blijkbaar ook pornografische foto’s in zijn kantoor gevonden. Iemand getuigt ook dat de secretaris een bediende beval dat ze zich moest ontkleden zodat hij haar kon fouilleren nadat er een kastekort was vastgesteld. Het bestuur had nochtans al besloten het tekort bij te passen. Sommige dames durfden niet alleen met hem in zijn kantoor te zijn of vreesden ’s avonds alleen op het gemeentehuis te vertoeven.”

“Een bediende hield het maar 6 maanden vol op de dienst van Coucke en noemde het een hel. Hij zou haar geantwoord hebben dat ze tegen zijn familiaire stijl maar moest kunnen want hij is van Antwerpen. Ze getuigde ook dat hij haar hand vasthield, terwijl zij een computermuis bediende. Een andere bediende die steeds ‘schatteke’ en ‘sjoeke’ werd genoemd, vond zijn gedrag ongepast. “

“Uit de vele getuigenissen blijkt dat de secretaris zich seksistisch en ongepast heeft gedragen. Hij had moeten weten dat zijn gedrag zo ervaren werd. Op die manier werd er een bedreigde sfeer gecreëerd.  Dit was al lang aan de gang. Zijn gedrag is al in 2012 aangeklaagd, maar er werd toen niets mee gedaan”, aldus substituut Carl Vercarre.

Belangrijke functie

De rechter wees er op dat een gemeentesecretaris een belangrijke functie heeft. Coucke had in Kampenhout 110 werknemers onder zich. “U zegt dat uw uitspraken niet seksistisch bedoeld waren en dat het uw manier was om met collega’s om te gaan?”.  Coucke antwoordde dat hij op die manier ook met mannen omging en dat hij er mee op hield als iemand duidelijk maakte dat zijn gedrag niet werd geapprecieerd.

De rechter vroeg of hij begreep dat vrouwen zich in die situatie onwennig en bedreigd voelden. “Daar kan ik nu inkomen maar het is nooit met kwaad opzet gebeurd. Het was om een lossere sfeer te brengen. Op 22 jaar tijd heeft niemand van de diensten of van het beleid me er over aangesproken maar plots werd het een groot probleem. Ik zegde altijd dat mijn deur steeds open stond om problemen uit te praten. Ik heb nooit beseft dat mijn Antwerpse gedragswijze een probleem was. Tijdens een psychosociale risicoanalyse in 2016 heeft slechts één personeelslid problemen van grensoverschrijdend gedrag gemeld.”

Examenfraude

Volgens de verdediging heeft Dominique Coucke gedurende 22 jaar steeds goed gefunctioneerd als gemeentesecretaris. “In 2012 werd opgemerkt dat hij te dirigerend optrad en beter wat empathischer zou omgaan met het personeel. Sindsdien begon hij meer interesse te betonen voor de medewerkers. Maar er ontstond een vertrouwensbreuk met de burgemeester toen de verkiezingen naderden en er een algemeen directeur moest aangesteld worden. Plots legde een personeelslid een klacht over grensoverschrijdend gedrag neer bij de vertrouwenspersoon. De burgemeester stuurde onmiddellijk aan op een strafzaak. De meeste daarop volgende klachten zijn ingediend uit collegialiteit. Ze zouden dat nooit spontaan gedaan hebben maar wel op aansturen van de burgemeester. Dit had grote gevolgen want hij mocht niet meer komen werken en een tuchtprocedure had zijn ontslag als gevolg. Maar die tuchtprocedure had alleen met examenfraude te maken en niet met eventueel ongewenste seksuele intimidatie.”

De verdediging vraagt zich ook af of er wel degelijk sprake is van ongewenste seksuele intimidatie. “De zaak kreeg veel media-aandacht en werd buitenproportioneel. Hij had niet die intentie en had nooit door dat er een probleem was. Er zijn wel klachten maar evengoed verklaringen van collega’s die het niet als een probleem zien. Er werden bovendien alleen maar vrouwen verhoord. Het gaat uiteindelijk maar om facebookberichten, e-mails en uitspraken. Mijn cliënt wil de zaken niet minimaliseren. Het is een frivole man die er gewoon van alles uit flapt en veel verkleinwoorden gebruikt. Hij beseft dat hij fout was en zal dit professioneel niet meer doen.”

“De zaak heeft zware gevolgen voor de man zijn toekomst. In meerdere aanwervingsexamens loopt het goed in het theoretische gedeelte maar in de daaropvolgende gesprekken worden telkens persartikels ter sprake gebracht”, aldus de verdediging.

De rechter spreekt zich uit op 23 september 2020.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?