Parket houdt niet toevallig nu themazitting rond dierenwelzijn

Het parket Halle-Vilvoorde houdt morgen een speciale themazitting rond dierenwelzijn. Het tijdstip is niet toevallig gekozen.

Op 4 oktober is het opnieuw Werelddierendag, een dag die in veel landen wordt aangegrepen om extra stil te staan bij dieren, dierenrechten en dierenbescherming. Dat dit thema ook bij ons leeft, zien we aan de vele evenementen en acties die worden georganiseerd naar aanleiding van deze speciale dag.

Uit cijfers van Dierenwelzijn Vlaanderen blijkt dat in 2021 maar liefst 810 dieren in beslag werden genomen in het arrondissement Halle-Vilvoorde, zowel door de politie als door hun eigen inspecteurs. Meer dan een derde hiervan (37 %) waren vogels, voornamelijk pluimvee. Daarna volgden konijnen en knaagdieren (24 %), runderen, paardachtigen en kleine herkauwers (18 %), honden (12 %), katten (5 %), en reptielen (4 %).

Het Parket Halle-Vilvoorde is dan ook van mening dat dieren en hun leefomstandigheden in het algemeen de nodige aandacht moeten krijgen, en daarom organiseert het op 29 september opnieuw een themazitting omtrent dierenwelzijn, waar 15 beklaagden zich zullen moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank.

De dossiers die worden behandeld tijdens deze zitting, gaan over feiten die werden vastgesteld tussen 2019 en 2022. Deze vaststellingen gebeurden vaak nadat een ongeruste buur of passant aan de lokale politie of aan de inspectie Dierenwelzijn meldde, dat dieren werden gehouden zonder de aangepaste voeding, verzorging en/of huisvesting.

De feiten zijn van allerlei aard. In de meerderheid van de dossiers kon men vaststellen dat de aangetroffen dieren niet goed verzorgd werden of in erbarmelijke en onhygiënische leefomstandigheden verbleven, wat soms leidde tot het overlijden van de dieren in kwestie. In andere dossiers is er dan weer sprake van fysieke mishandeling. Eén specifiek geval betreft het vervoer van een groot aantal vogels zonder vergunning, zonder aangepast vervoersmiddel en zonder voedsel en water voor de vogels. Ook een zaak in verband met het onverdoofd en onvergund slachten van een geit komt aan bod.

De strafmaat voor mensen die dieren mishandelen of verwaarlozen is sinds dit jaar fors opgetrokken, met boetes die kunnen oplopen tot 800.000 euro en gevangenisstraffen tot 5 jaar. Voor de oudere feiten is nog de lagere strafmaat van toepassing, met boetes tot 16.000 euro en gevangenisstraffen tot 6 maanden. Ook kan het openbaar ministerie vorderen dat de rechtbank een tijdelijk of een levenslang verbod op het houden van dieren oplegt, of een sluiting voor maximum 3  jaar van de inrichting waar de feiten plaatsvonden (bv. een landbouwbedrijf).

Voor de dieren die in beslag werden genomen, werd telkens bekeken of ze nog konden terugkeren naar hun eigenaars, mits deze bepaalde voorwaarden naleefden. In veel gevallen bleek dit echter niet mogelijk en werden de dieren opgenomen in een asiel of andere opvangplaats, zodat er via die weg een nieuwe en veilige thuis voor hen gevonden kon worden.

De zitting gaat door in de 25 ste correctionele kamer van de Nederlandstalige rechtbank van Brussel,
en start om 8u45.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?