Pajottenland versterken? Kom op met je idee!

Organisaties en openbare besturen uit de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal kunnen vanaf opnieuw projecten indienen bij streekorganisatie Pajottenland+ om projecten rond plattelandsontwikkeling te realiseren. Er is zo’n 400.000 euro aan subsidies beschikbaar. De oproep wordt gelanceerd op de website van Pajottenland+: https://www.pajottenland.be/ .
Voor projecten binnen de thema’s ‘leefbare dorpen’, ‘promotie en profilering streekidentiteit’ en ‘duurzame energie en klimaatadaptatie’ kunnen geïnteresseerden zich melden bij het secretariaat van Pajottenland+ en dat nog tot 30 juni 2021. Facultatief vraagt minister van Plattelandsbeleid Zuhal Demir ook om drie extra accenten in acht te nemen, namelijk ‘eenzaamheid op het platteland’, ‘lokale landbouw & korte keten’ en ‘biodiversiteit’. De projectduur wordt bepaald op maximaal 2 jaar, mogelijke projecten zullen dus ten laatste afgerond moeten zijn op 31 december 2023.

Overgangsperiode
“We zitten nu in een overgangsperiode van twee jaar waarbij we verder werken aan onze lokale ontwikkelingsstrategie van de afgelopen zeven jaar met financiële middelen van de volgende periode”, vertelt Robrecht Geeroms, coördinator van Pajottenland+. “Zo kunnen we nu opnieuw een oproep lanceren om het platteland te blijven versterken. Je meldt je idee aan door het kort en duidelijk neer te schrijven. Ik help de indieners graag om hun idee af te toetsen binnen onze lokale ontwikkelingsstrategie, zodat er een mooi project kan geschreven worden. Eind dit jaar krijgen de promotoren het bericht of hun project al dan niet geselecteerd werd, ten vroegste op 1 januari 2022 zou het dan kunnen opstarten. ”

Opportuniteiten
Voorzitter Michel Doomst van Pajottenland+ ziet alvast opportuniteiten voor de komende jaren: “Het is de bedoeling om te werken aan de specifieke noden van het Pajottenland en tegelijkertijd de eigenheid van de regio te versterken. We hebben geleerd uit corona dat korte keten en de nabijheid belangrijke troeven zijn. Het zijn uiteindelijk de mensen die er wonen, werken en de streek beleven die de mogelijkheden die onze streek te bieden heeft goed kennen.”

Projectrealisaties
In 2003 zag Pajottenland+ als LEADER-gebied het levenslicht. Sindsdien zijn er al heel wat projecten gerealiseerd. De zeven Pajotse gemeentebesturen Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal werkten samen met tal van middenveldorganisaties aan de ontwikkeling van het platteland. Hiervoor ontving Pajottenland+ middelen van Europa, het Vlaamse Gewest en de provincie Vlaams-Brabant.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?