Pajotten willen Boerenlandschap Pajottenland als een leefbare regio behouden

Tijdens de infodag over Boerenlandschap Pajottenland konden de Pajotten vernemen hoe de regio zich wil voorstellen om als landschapspark te worden aanvaard door de Vlaamse Overheid. Gelijktijdig konden ze ook hun mening kwijt over de streek. Toen we langs gingen, zagen we er vooral Pajotten die begaan zijn met het behoud van een leefbare regio.  

Paddenbroek was vandaag het decor voor de voorstelling van Boerenlandschap Pajottenland. De provincie, Regionaal Landschap en de gemeenten Roosdaal, Gooik, Galmaarden, Herne, Lennik Sint-Pieters-Leeuw en Dilbeek zijn de basisbetrokkenen bij dit dossier. Ook een aantal andere streekorganisaties, ecologische en economische actoren zijn betrokken.

De Vlaamse Overheid stelde basisvoorwaarden op waaraan een streek moet voldoen om in aanmerking te komen voor een landschapspark. Zo moet de regio minstens 10.000 ha groot zijn, aaneengeschakeld zijn als gebied, de open ruimte moet 60 procent bedragen en het aandeel aan landschappelijk erfgoed bedraagt minstens 20 procent. Er dient een streeksamenwerking te worden opgezet die op maat is van de regio. Andere richtgevende criteria zijn: minstens 10 procent natuur en een duidelijke verwevenheid tussen landbouw en natuur. De regio moet ook een inhoudelijke visie en strategie op lange termijn voorstellen bij het indienen van de definitieve kandidatuur.  

In de bovenzaal op Paddenbroek liepen constant tien tot vijftien Pajotten te kijken naar de uitgestalde informatie. Het aangesteld studiebureau gaf uitleg en de aanwezigen konden zelf hun ideeën geven over de regio. Hiervoor lag een brede vraag op tafel: ‘Welke waarden zorgen voor de Pajotse streekidentiteit?’ De meeste klevertjes gingen naar kleinschalig, rustgevend, authentiek, aantrekkelijk, inspirerend, vruchtbaar, open,…     

Als het Pajottenland als landschapspark wil worden uitgekozen, dan zal het zich duidelijk moeten onderscheiden van de andere Vlaamse streken. Dat de naam ‘Boerenlandschap’ in de titel zit, is alleszins al een meerwaarde.  Maar er is meer nodig, zoals de goede samenwerking. Dat vonden enkele inwoners van Pepingen een belangrijke opgave. Ze vertelden dat het spijtig is dat de gemeente Pepingen niet is mee gestapt als partner in dit dossier. Nochtans beschikt Pepingen over de passende troeven om deelgebied te zijn in het landschapspark.

Momenteel is een gebied afgebakend dat groter is dan 10.000 ha. Het betreft de gemeente Gooik, delen van Galmaarden en Herne, Roosdaal ten zuiden van de Ninoofsesteenweg, delen van Lennik, Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw. Na deze inforonde bij de bevolking, kunnen de betrokken spelers verder aan de slag. In het voorjaar van 2023 moet het definitieve dossier worden ingediend bij de Vlaamse Overheid.   


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?