Halle levert opnieuw vergunningen af aan Fiberklaar

Na een tijdelijke stop naar aanleiding van een aantal klachten en vaststellingen door deskundigen van de stad, levert Halle opnieuw vergunningen af aan Fiberklaar. De beslissing komt na een overleg met het bedrijf. De stad voerde intussen aanvullende controles uit op de werven en zal ook nauw toezicht houden op het verdere verloop van de werken via extra toezicht en wekelijks overleg.

Tijdelijke stopzetting na klachten

Eind augustus startte Fiberklaar met de aanleg van een glasvezelnetwerk in Halle. Via dat netwerk kunnen internetproviders in een later stadium supersnel internet aanbieden. Maar na tientallen klachten van inwoners en vaststellingen door deskundige toezichters van de stad over beschadigingen aan nutsvoorzieningen, gebrek aan signalisatie en de kwaliteit van de opgeleverde straten en trottoirs, besliste Halle eind vorige maand tijdelijk geen werkvergunningen meer af te leveren aan het bedrijf.

Nieuwe procedure na overleg met Fiberklaar

De stad Halle organiseerde begin november een overleg met de verantwoordelijken van Fiberklaar over de kwaliteit van de uitvoering van de werken. Hierbij legde de stad een aantal voorwaarden op.

"Tijdens een rondgang langs de huidige werven konden deskundigen van de stad vaststellen dat hieraan intussen is voldaan", laat het bestuur weten. "Verder is ook beslist dat we een nieuwe procedure invoeren. Hierbij zijn, van de aanvraag tot de oplevering van de werken, de verantwoordelijkheden tussen de verschillende partijen nog strikter bepaald."

De stad blijft controles uitvoeren, en verwacht voortaan ook wekelijks verslagen van Circet. "Dit extern bedrijf aangesteld door Fiberklaar voert kwaliteitscontroles uit op de sleufwerken. Hun opdracht werd na overleg met de stad nog uitgebreid met controles op de huisaansluitingen. Op basis van alle verslagen zit de stad wekelijks rond de tafel voor een bespreking met Fiberklaar, de uitvoerende aannemer en Circet om indien nodig meteen bij te sturen."

Vergunningen voor historisch centrum uitgesteld

Verder levert de stad voorlopig nog geen nieuwe vergunningen af voor het historische stadscentrum. Nadat in o.a. de Vestingstraat, de Meiboom en de Slachthuisstraat het herstel van het wegdek in natuursteen niet voldeed aan de voorwaarden, vraagt de stad eerst om een nieuw plan van aanpak.

"Fiberklaar doet hiervoor beroep op een aannemer gespecialiseerd in de heraanleg van kasseien. Een deskundige zal de geplande eerste testfase tijdens de herstellingswerken in de Vestingstraat volgende week van nabij opvolgen. Op die manier kan de stad zeer kort op de bal spelen en de volgende vergunningen pas afleveren indien aan alle voorwaarden is voldaan", sluit het bestuur af.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?