Pajotse burgemeesters wijzen fusies af en pleiten voor associatie

“De ‘goesting’ om te fuseren is bij lokale besturen heel klein”, vertelt Gooiks burgemeester Michel Doomst die ook voorzitter is van Pajottenland+, de streekorganisatie die het burgemeestersoverleg coördineert. “Maar als wij vanuit de besturen niets ondernemen, zullen we de fusies opgelegd krijgen. Daarom pleiten we voor een associatie als sterke vorm van intergemeentelijke samenwerking. Om onze bestuurskracht te verhogen, zullen we ons anders moeten structureren en meer onderling samenwerken. Zeker als je weet dat er vanaf 2018 een herschikking komt binnen de Vlaamse provincies en thema’s als mobiliteit en vergrijzing binnenkort nog meer door de gemeentes moeten worden ingevuld. We zullen erover waken dat we daarbij de nabijheid tot onze inwoners niet verliezen."

Het maandelijkse burgemeestersoverleg kreeg het bezoek van Mieck Vos, de  nieuwe directeur van de  Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (kortweg VVSG). Voor intercommunale Haviland en de burgemeesters van Gooik, Roosdaal, Lennik, Pepingen, Bever, Galmaarden en Herne was het de perfecte gelegenheid om het met haar te hebben over bestuurskracht en mogelijkheden voor intergemeentelijke samenwerking. “De VVSG is voor ons een belangrijke partner om onze visie mee te bepleiten bij de hogere overheden”, aldus Doomst.

Zie ook: Politie vraagt meer middelen


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?