Padelvelden zorgen voor onrust

Een nieuwe organisatie wil vier padelvelden aanleggen op een weide die tot voor kort werd gebruikt als oefenterrein van de voetbalploeg VC Oetingen. Dat stuit op bezwaren van buren die midden april plots vaststelden dat er werken werden uitgevoerd. Ze werden noch door de initiatiefnemers, noch door de gemeente vooraf geïnformeerd over de plannen om er padelterreinen aan te leggen in dit woonuitbreidingsgebied. Padel Pajot laat weten een andere locatie te zoeken.

Uit diverse hoeken, waaronder van privé-investeerder bereikten de gemeente Gooik vele vragen om padelterreinen aan te leggen. Padelterreinen dienen aangelegd te worden binnen een recreatiezone. In Gooik kan dit momenteel enkel binnen het RUP Koornmolen. Maar de sportraad gaf in december 2020 een negatief advies over nieuwe paddelvelden op de sportsite Koormolen omdat extra activiteiten de draagkracht van de buurt dit niet meer zou toe laten.

Oetingen

“Zondagmorgen werden wij opgeschrikt door werken op het voetbalveld, waarbij betonnen platen uitgegraven werd en op een vrachtwagen geladen. Ik ben langsgegaan op het voetbalterrein, en heb ter plekke onder drie initiatiefnemers gesproken, die me zegden dat ze vier padelvelden willen aanleggen op het terrein dat grenst aan de tuinen van diverse huizen op de Kerkstraat. Na mijn vraag naar een vergunning kwam na veel aarzelen en onduidelijke informatie het bericht dat een vergunning niet nodig was en dat alle betrokkenen op de hoogte en akkoord zouden zijn”, vertelt een bewoonster.

“Maar dat klopt helemaal niet want als buurtbewoner en direct betrokkene werden we nooit geïnformeerd of bevraagd over het project. Ik kreeg als antwoord dat ze dat nog wel eens gingen doen, maar nu nog niet want: ‘anders zou er te veel protest zijn en komen de padelvelden er nooit’. Bij verdere navraag blijkt ook dat noch andere buurtbewoners, noch de sport- of milieuraad van de Gemeente Gooik ingelicht of bevraagd zijn over het project.

De buren zijn zich aan het verenigen en hebben een gespecialiseerde advocaat aangesproken. “We zijn ervan overtuigd dat deze padelvelden de overlast, die vele omwonenden al hebben van de huidige activiteiten op de voetbalvelden, nog sterk zullen doen toenemen zoals geluidshinder, lichthinder, extra verkeer, een nog groter gebrek aan parkeerplaatsen en nog meer drukte in het Centrum van Oetingen. Daarnaast zou dit project verder leiden tot een verharding van 800 m2 van de groene ruimte.”

“Uiteraard staan we achter sport, maar padelvelden horen gewoon niet thuis in een dichtbewoonde buurt om reden van extra drukte, licht en vooral nog veel meer lawaaihinder. De laatste tijd regent het klachten over padelvelden en de hinder die ze veroorzaken, in het hele land. We willen de rust in ons landelijke Oetingen behouden.

“Wij vrezen dat deze padelvelden om diverse redenen een verdere aanslag zijn op de kwaliteit van ons leven, naast alle overlast en stress die de activiteiten op de terreinen van SK Oetingen al met zich meebrengen en die we al jaren gedogen.”

Burgemeester Michel Doomst staat achter het project en liet zijn dienst stedenbouw argumenten verzamelen om aan te tonen dat de padelvelden er mogen aangelegd worden zonder bouwvergunning. “In het begin leek het allemaal evident maar we moeten toch eerst de bewijsstukken, dat het terrein al van voor 1977 deel uitmaakt van de sportvelden,  bekijken. Er wordt daar al van in 1965 gevoetbald. Onze dienst ruimtelijke ordening stelt dat, wat sportterrein was, het kan blijven, ook onder een andere sportvorm, waardoor ook padel zou kunnen. Ze hebben de terreinen een beetje opgeschoven om de hinder te beperken. Eens we het definitieve antwoord van de dienst ontvangen zal het schepencollege een beslissing nemen en dat is voor eerstdaags.”

Maar de buren zijn het er niet mee eens. “De voetbal en de gemeente zijn bewijzen aan het verzamelen dat het stuk waar de padelvelden zouden komen, al sportveld waren voor 1977, of er minstens “toe behoorden”. Het gaat om een weide die pas sinds begin jaren 2000 als veld voor de jeugd gebruikt wordt. De padelvelden komen tegen de betonplaten die grenzen aan een huis van de Kerkstraat. Uit de officiële databanken blijkt dat tot 2000 er zeker gewoon weide was. Maar ze zoeken dus de achterpoortjes om geen vergunningen of RUP te moeten aanvragen.”

Groen

Alwin Loeckx van Groen Gooik heeft ernstige bedenkingen bij de aanpak rond de padelterreinen. “De lopende aanleg van padelterreinen in Oetingen lijkt mij niet volgens de regels en getuigt van weinig fairplay naar de omwonenden. Ik gun iedereen een gezonde vrijetijdsbesteding en heb uiteraard ook niets tegen padel op zich. Maar het project in Oetingen zou volgens mij best terug naar de kleedkamer gestuurd worden.”

Andere locatie

Bram Demeur van Padel Pajot: "We kunnen bevestigen dat de locatie waar de buurtbewoners van uitgaan niet de juiste locatie is.

Het is juist omwille van onze bezorgdheid vanwege de geluidshinder dat we een andere locatie aan het onderzoeken zijn in samenspraak met gemeente"

 

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?