Overtreders voorrangsregel aan begin Sint-Rochusstraat riskeren boete

We kregen al meerdere meldingen van lezers over de gevaarlijke situatie voor fietsers op het kruispunt Vogelpers -Vandenpeereboomstraat - Sint-Rochusstraat, waarbij bestuurders van oa auto’s gewoon niet stoppen, ook niet als er fietsers voorbijrijden. Er wordt gevreesd voor ernstige ongevallen en bezorgde fietsers kijken ongerust uit naar de eerste schooldag. De stad gaat optreden tegen de overtreders.

Schepen van Mobiliteit Bram Vanderbroecke (Groen): “We zijn ons wel degelijk bewust van de problematiek en er zal worden opgetreden.  Het is inderdaad een gegeven dat,  sinds opening Misiabrug en afsluiten Zennebrug, de voorrangsregeling op dit kruispunt en de duidelijke stopstreep ten spijt, vaker wordt genegeerd.  Dit is een bijzonder gevaarlijke situatie, vooral voor fietsers die de Sint Rochusstraat naar beneden rijden.”

“Het feit dat de Bospoortbrug heden ten dage is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer mag geen excuus zijn.  Vandaag en in de toekomst is dit een belangrijke as voor onze stappers en trappers.  Deze horen volgens het Stopprincipe daar ook in de voorrang te zitten.”

“De signalisatie ter plaatse is ook duidelijk. Een Stopstreep betekent ook gewoon stoppen!  Op dit kruispunt is dit essentieel.  Zowel bij de huidige inrichting als de toekomstige.  Oover de nieuwe Bospoortbrug zullen immers geen personenwagens meer mogen rijden maar wel nog bussen in combinatie met voetgangers en fietsers.  De aanpassingsperiode van de nieuwe verkeerssituatie is voorbij.  Hoewel de huidige  voorrangsregeling voordien al gold is het hemeltergend vast te stellen, hoe vaak dit met de voeten wordt getreden.”

Lees verder onder deze foto

“Vandaar dat ik als bevoegd schepen van mobiliteit ondertussen ook gevraagd heb om aan de politiediensten om bij opstart van het schooljaar  te gaan toezien en handhaven op dit bewuste kruispunt.  De problematiek zal ook blijvend worden opgevolgd tijdens het maandelijks overleg met de politie”, aldus schepen Vanderbroecke.

Foto's: Jan Demol

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?