Oude Molenhuis verdwijnt uit dorpszicht

BORCHTLOMBEEK - De bewoners van Kattem zullen het door een verkaveling binnenkort niet alleen moeten stellen met flink wat minder open ruimte, ook het oude molenhuis verdwijnt uit het gehucht. Heel wat bewoners betreuren de afbraak, maar beseffen dat er weinig tegen te doen valt. Zij hoopten tevergeefs op de gemeente om het erfgoed te redden.

 

Het molenhuis herinnert aan de windmolen die er al in de twaalfde eeuw zou gestaan hebben en is een van de oudste restanten uit de Kattemse geschiedenis. “Kattem was toen een soort van buffer tussen Brabant en Vlaanderen”, vertelt André Leemans. “De broeders van de abdij van Ninove hadden hier een domein, waarvan ze het beheer aan een pachter overlieten. Dat pachthof bestaat nog steeds als het Hof te Kattem.”

 

Bij het pachthof hoorde ook een windmolen. “Tussen de twee wereldoorlogen kwam die in handen van de familie Vanderoy”, weet Katrien, met haar 87 de oudste inwoonster in de buurt. “De Engelsen hebben die bij het begin van WOII nog beschoten omdat ze dachten dat de Duitsers er een uitkijkpost hadden.” Omdat de zeilen helemaal onherstelbaar stuk geschoten waren, besloot de eigenaar de windmolen af te breken en te vervangen door een mechanische molen. “Het hout uit de molen heeft hij wel ten gelde gemaakt’ de deugniet”, lacht Katrien. “De dikke middenbeuk heeft hij laten verzagen om er zijn raamwerk mee op te knappen en de rest werd aan de buurt verkocht als stoofhout.”

 

Nu de laatste molenaar overleden is, werd het molenhuis en de omliggende gronden verkocht aan een projectontwikkelaar. “Het bleek allemaal bouwgrond te zijn”, zegt André. “Waarschijnlijk waren de successierechten voor de erfenis daardoor veel te hoog en kan de familie met de gronden en het huis weinig doen.” Hoewel ze de verkoop ergens begrijpen, betreuren Andre en zijn familie toch dat het molenhuis verdwijnt. “Het is toch een van de oudste herinneringen aan het verleden van Kattem”, zegt Kris. “De gemeente had in de vergunning kunnen voorzien dat het moest behouden blijven, of er misschien zelf een bestemming aan geven. Maar ach, we willen niet op de barricaden staan. De verstedelijking zet zich overal door, ook in Kattem, het is alleen jammer dat dat ten koste gaat van onze rijke geschiedenis.”

 

Volgens burgemeester Christine Hemerijckx kon je al lang niet meer zien dat het om een molenhuis ging. “Tijdens het openbaar onderzoek hebben we ook van geen enkele buurtbewoner een bezwaar gekregen over de plannen om het gebouw te slopen”, zegt ze. “Wel kregen we een bezwaar over een elektriciteitskast die er zou komen, wat dus wel wil zeggen dat de plannen toch goed bekeken zijn.”

 

foto luc gordts

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?