Opwijkse leerkrachten ontvangen fairtradetraktatie

Op donderdag 14 oktober 2021 werden alle Opwijkse leerkrachten en medewerkers van de scholen verrast met een pakket fairtradeproducten in de leraarskamer. Daarmee wil het Derdewereldhuis eerlijke handel in de kijker zetten tijdens de Week van de Fair Trade. “Leerkrachten hebben een zeer belangrijke rol in het informeren en sensibiliseren van jongeren, daarom wilden we hen dit jaar eens verrassen, om zo het thema van eerlijke handel onder de aandacht te brengen,” zegt voorzitter van het Derdewereldhuis Tom Bosman. De Opwijkse leerkrachten waren alvast opgetogen.

Het Derdewereldhuis is een gemeentelijke adviescommissie die mobiliseert rond de millenniumdoelstellingen en gemeentelijke trekker voor de erkenning als fairtradegemeente. Opwijk heeft al sinds 2012 het label van fairtradegemeente. Die titel geeft aan dat een gemeente en haar inwoners eerlijke handel een warm hart toedragen én er ook effectief werk van maken. Om de erkenning te behouden moet het bewustzijn en de kennis rond fair trade regelmatig gepromoot worden bij burgers, verenigingen, plaatselijke winkels en horeca. Schepen Roland Mortier: “We willen als gemeente mee de boodschap ondersteunen. Het lokale bestuur gebruikt fairtradeproducten, zoals fruitsap en koffie in haar dagelijkse werking. De actie naar de Opwijkse scholen past dan ook in deze opdracht.” Het Derdewereldhuis zet in op het behoud van de erkenning en wil het bewustzijn rond fair trade op een laagdrempelige manier vergroten.

“De voorbije jaren deelden we al fairtradeontbijten uit aan de pendelaars aan het station in Opwijk, hielden een actie aan de Opwijkse warenhuizen en werkten al samen met de lokale restaurants,” zegt Tom Bosman. “Dit jaar hebben we gekozen voor een andere actie en een andere doelgroep.” Dat nu zo’n 500 Opwijkse leerkrachten en schoolpersoneel een attentie kregen is geen toeval: “Via eerlijke handel verbinden we Noord en Zuid, waarbij we de situatie van de boeren in het Zuiden willen verbeteren, maar ook de lokale producenten bij ons niet uit het oog verliezen. En verbinden is nu net wat mensen in het onderwijs ook dagelijks doen door jongeren te informeren en te sensibiliseren. Ze hebben een maatschappelijk niet te onderschatten rol. Daarom zijn ze een belangrijke doelgroep in het aanbrengen van het thema van eerlijke handel.”

Over het Derdewereldhuis Opwijk

Het Derdewereldhuis of de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS), is een adviesraad die sinds 2006 erkend is. De raad adviseert en ondersteunt de gemeente in haar beleid, sensibiliseert de burgers en coördineert en stimuleert activiteiten over de Noord-Zuidverhoudingen en verhoudingen met andere kansarme gebieden. Het Derdewereldhuis is samengesteld uit vertegenwoordigers van de werkgroep solidariteit, 11.11.11, Amarasti, het Rode Kruis en de Wereldwinkel, aangevuld met individuele burgers die belangstelling hebben voor de thematiek.

Meer info: www.opwijk.be/derdewereldhuis


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?