Opvangwoningen en klaslokalen in Dominicanessenklooster

HERNE - De helft van het Dominicanessenklooster in Herne wordt gerenoveerd in het voorjaar van 2015. Er worden opvangwoningen en één noodwoning in gehuisvest voor het OCMW. Verder voorziet men ook in een polyvalente ruimte en klaslokalen.

Het Dominicanessenklooster wordt voor de helft opgeknapt en heringericht. In dit gedeelte van het klooster komen op de bovenverdieping een noodwoning en een LOI (een lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers) voor 6 personen. Mensen die door brand bijvoorbeeld hun huis verliezen, kunnen voor opvang tijdelijk terecht in de noodwoning. Dit verblijf heeft aparte voorzieningen. De noodwoning wordt gedeeltelijk gesubsidieerd door de Nationale Loterij.

De LOI-opvangwoningen zijn bestemd voor asielzoekers. Deze woningen hebben gemeenschappelijke voorzieningen zoals bijvoorbeeld een gemeenschappelijke keuken.

Polyvalente ruimte

Op het gelijkvloers wordt een polyvalente ruimte ingericht met een keuken. Deze ruimte kan je afhuren voor vergaderingen en recepties. Aangezien de polyvalente ruimte in verbinding staat met de tuin, kan men recepties zowel binnen als buiten houden.

Tevens worden er beneden nog klaslokalen ingericht. Deze blijven als basis van ons vormingscentrum om opleidingen te geven zoals computerlessen, taallessen, kooklessen, yoga, crealessen,…

Kloostertuin

De verbouwingen, alsook de aanleg van de voortuin, zullen afgerond worden in de eerste helft van 2015.  De achtertuin werd reeds helemaal heraangelegd in samenwerking met Regionaal Landschap en Pro Natura. Bomen en struiken werden er heraangeplant alsook een moestuin.

Café Courgette zette er in samenwerking met Velt een moestuinwerking op. Kinderen met mindere kansen leerden via het project Groentenkans om een moestuin te bewerken.

Activiteiten

Er staan nog meerdere projecten op til in het Dominicanessenklooster. Op 27 maart komt Herman Dewaele minder bekende of vergeten groenten voorstellen. Zaterdag 28 maart vindt in de boomgaard een snoeiles plaats, 24 april komt Herman Dewaele terug langs om de aspergeteelt in de kijker te zetten en op 21 mei leert men een bloemenweide aanleggen.

Op zaterdag 11 april vindt er een plantenruilbeurs plaats van de Landelijke Gilden van Herne, Herfelingen en Sint-Pieters-Kapelle in samenwerking met Velt en Café Courgette. Wie planten in aanbieding heeft, kan tussen 14u en 15u een eigen standje bemannen waarbij men onderling planten kan ruilen. Vanaf 15u is het klooster toegankelijk voor iedereen, ook voor geïnteresseerden zonder planten.

Opening

Om de vernieuwde ontmoetingsplek voor Hernenaren en hun verenigingen feestelijk te openen gaan op 8 augustus 2015 de poorten wijd open. Op donderdag 2 april 2015 om 20u vindt een overleg plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Herne met alle  verenigingen om een verdere invulling van de kloostersite te bespreken.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?