Oppositie Pepingen stelt digitaal inspraakplatform voor

Het huidige beleid verwijst regelmatig naar participatie en co-creatie. De verenigde oppositie CD&V, DVP en N-VA merkt op dat het, volgens hen, keer op keer enkel gaat over zeer korte infomomenten, zonder werkelijke inspraak van de inwoners en betrokkenen. De gezamenlijke oppositie vindt dat dit beter kan en dat dit beter moet en bracht de idee van een digitaal inspraakplatform op de agenda van de gemeenteraadszitting van november 2020.

Het Decreet over het Lokaal Bestuur geeft aan de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn de opdracht om inwoners zo veel mogelijk bij het beleid te betrekken.  De gemeenteraden moeten een beleid voeren met betrokkenheid van burgers en doelgroepen. Om draagvlak te hebben, is betrokkenheid, ondersteuning en medewerking nodig. Burgers kunnen zich engageren voor dingen die zij zelf heel belangrijk vinden. Ze kunnen samen nadenken, plannen, uitvoeren in het belang van de hele gemeenschap.

 Een online participatief platform brengt een gemeentebestuur nauwer in contact met haar inwoners. Inwoners kunnen samen met politici oplossingen voor problemen zoeken, eigen ideeën over bepaalde thema’s lanceren en reageren op voorstellen.

Online democratie: breder dan politiek alleen !

De oppositie wil via een online participatieplatform inwoners bij de beleidsvoorbereiding betrekken. “Hen vragen naar eigen ideeën of naar hun mening over een voorstel, gemakkelijk informatie delen, de behoeften en prioriteiten onderzoeken , … Via een online participatieplatform kan de ambtenarij het overzicht behouden, gegevens eenvoudig verwerken, veelbesproken onderwerpen identificeren. Op deze manier zijn projecten en initiatieven van het gemeentebestuur echt vooraf doorgesproken met de inwoners alvorens te beslissen",  meent de verenigde oppositie.

 Tijdens de gemeenteraadszitting van 24 november 2020 verwees LVB, als antwoord op dit voorstel, naar de nieuwe gemeentelijke website in de nabije toekomst. “De meerderheid was zelfs niet bereid een principebeslissing hieromtrent te nemen en besliste gewoon dit punt af te keuren”, zegt de gezamenlijke oppositie, die van mening is dat het uitstellen een foutief signaal geeft en een gemiste kans is op draagvlak, betrokkenheid en engagement van de inwoners. Een inspraakplatform is iets helemaal anders dan een website met een venstertje waarin inwoners zeer beperkt op enkele vraagjes kunnen antwoorden. De ontwikkelaars tekenen een volledig traject uit waarbij ze de gemeente begeleiden van de start tot de finish, tot en met een concreet beleidsadvies met de opgeleverde resultaten.”

De oppositie heeft opnieuw aangetoond dat "samenwerking" over partijgrenzen heen perfect mogelijk is. “De meerderheid daarentegen heeft dit nog niet begrepen. Tijdens de gemeenteraadszitting van 24 november 2020 werden ook alle andere agendapunten vanwege de oppositie – nochtans punt per punt inhoudelijk onderbouwd en correct en tijdig opgemaakt en ingediend - weggestemd ter zitting met argumenten door LVB die niet overtuigden. De belangen van de inwoners blijken voor LVB ondergeschikt aan de politiek spelletjes”, aldus Namens de gezamenlijke oppositie.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?