Oppositie Pepingen ervaart gemeenteraad per e-mail als inefficiënt

Door de uitbraak van het Corona-virus en de federale fase van het crisisbeheer is het afgeraden fysieke vergaderingen te houden. Ook al kozen bijna alle gemeenten de optie om gemeente- en OCMW-raden per videoconferentie te laten doorgaan, in Pepingen besliste het bestuur om de raden van 28 april via e-mail door te laten gaan.

 “Tijdens de raad werd snel duidelijk dat alle bezwaren die de CD&V- en DVP-fractie vooraf indienden tegen deze e-mail-procedure gegrond waren. De inefficiëntie van de gekozen methodiek werd snel duidelijk: een debat over de geagendeerde punten was onbestaande, vragen werden onvolledig beantwoord en bleven na een tweede tussenkomst zelfs onbeantwoord. Daarnaast liep het stemgebeuren uit de hand. De procedure per e-mail was een gemeenteraad anno 2020 onwaardig. We hopen dat het bestuur inziet dat dit niet voor herhaling vatbaar is en eventuele toekomstige gemeenteraden in lockdown per videoconferentie laat verlopen. Discussie en debat zijn en blijven de basis van democratie”, zegt Peter Van Cutsem, namens CD&V-fractie Pepingen.

Ook DVP ziet negatieve punten van een gemeenteraadszitting via mail bevestigd

 "De LVB-meerderheid in Pepingen drukte de beslissing door om de gemeenteraad van 28 april per mail te organiseren, zonder rekening te houden met de vele bezwaren van de oppositie. De vrees van DVP wordt nu bevestigd:"

  1. Een zitting per mail brengt een ingewikkelde en uitgebreide procedure van 2 dagen op gang. Dit betekent een extra werklast oa voor de administratie van de gemeente.
  2. De mailprocedure voorziet het versturen van mails tussen 12u en 19u op zowel een maandag als op een dinsdag. Sommige gemeenteraadsleden werken in de loop van de dag. Dit wil zeggen dat de termijn korter is om mails te lezen, documenten door te nemen, input van collega gemeenteraadsleden door te nemen. Stemmingen van de agendapunten later op de avond verliepen dan ook nog eens via afzonderlijke mails. 
  3. Er is geen echt debat met vraag en wedervraag mogelijk. De procedure voorziet slecht een input op twee momenten. Blijkbaar had men niet gedacht aan amendementen, zodat tijdens de procedure de stembiljetten nog moesten geactualiseerd worden. 
  4. Geheime stemming is onmogelijk bvb. voor de aanstelling van afgevaardigden vanuit de gemeente. Dit werd dan ook maar tijdens de procedure voorgesteld alsof het zogezegd niet op de agenda stond. terwijl er wel degelijk een aanduiding van afgevaardigden op de agenda stond.
  5. Een gesloten vergadering via mails zoals nu eenzijdig opgelegd door de huidige beleidsploeg voorziet geen vragenmoment voor de burgers en persaanwezigheid. Wat met participatie en transparantie ?

 "Dit alles terwijl vergaderen via videoconferencing perfect mogelijk zou zijn geweest. De programma's die dit mogelijk maken zijn gratis, ze werken zeer gebruiksvriendelijke en videoconferincing kan een echt democratisch debat mogelijk maken.

 Dit is toch te betreuren dat LVB-meerderheid hier geen aandacht voor had. Is dit anno 2020 voor de gemeente Pepingen ?" aldus Kristof De Cuyper DVP gemeenteraadlid.

Het voorstel van de kadobon van 20 euro per gezin haalde het niet op de gemeenteraad.

 “De kadobon van 20 €, één voor elk gezin zonder onderscheid, past volgens LVB niet in het Corona-budget. De meerderheid spreekt van een totaal Corona-plan maar heeft er geen budget aan verbonden. Wel duiden ze dat de kadobon van 20 € niet in hun budget past.

Want met het maximale budget van 37.000 euro voor de kadobon van 20 € is volgens LVB hun totaal Corona-budget opgebruikt. De meerderheid heeft de mond vol van steun aan de bevolking en aan de zelfstandigen en verspreidt dit ook graag. Kan LVB dan ook eens duidelijk zeggen wat zij budgetteren voor de Corona-crisis?”, vraagt de CD&V-fractie Pepingen zich af.

 “Weet dat de totale uitgaven die op de gemeenteraad van 28 april goedgekeurd werden, goed zijn voor 651.745,14 euro. Weet dat de renovatie van de kerkwegel in Beert 50.000 euro kost. De CD&V-fractie stel voor om maximaal 37.000 euro uit te geven  om de lokale bevolking en de zelfstandigen te ondersteunen. De LVB-fractie wil werken met bons van 5 of 10 € naargelang de situatie van werkloosheid en maximaal slechts 10.000 € hieraan spenderen.

De juiste vorm van werkloosheid bepalen is complex. Daarom is het door de CD&V-fractie voorgestelde punt eenduidiger. Elk gezin krijgt een kadobon zodat niemand uit de boot valt. Het kan de Pepingse handelaar enkel ten goede komen, verduidelijkt Van Cutsem.

 Nog geen Fietsbieb voor Pepingen

 “Een fietsbieb in Pepingen geeft gezinnen de kans om op een duurzame, budgetvriendelijke manier kwaliteitsvolle kinderfietsen te ontlenen. In deze “bibliotheek” kunnen gezinnen kinderfietsen ontlenen en inwisselen voor een ander/groter exemplaar tegen een gunstige prijs. Door beroep te doen op vrijwilligers, bevordert het nog eens de sociale cohesie in onze gemeente”. CD&V diende het voorstel in voor de inrichting van zo’n fietsbieb tijdens de gemeenteraad van 28 april 2020.

 “Helaas is Pepingen nog niet in blijde verwachting van een fietsbieb. De meerderheidsfractie LVB kiest ervoor om het uit te stellen. We leven momenteel in een ongewone situatie waar flexibiliteit noodzakelijk is. Enerzijds lijkt het leven stil te staan door de lockdown door Covid-19. Anderzijds moet er nog steeds sprake zijn van toekomstgericht bestuur. Er is een leven na Covid-19 en die moeten we nu al voor ogen houden.

Daarom betreuren we het dat de LVB-meerderheid de princiepsbeslissing om een fietsbieb te organiseren in Pepingen niet aanvaard heeft. Zo’n beslissing geeft duidelijk aan dat LVB de meerwaarde van de fietsbieb onderschrijft maar geeft hen de mogelijkheid om op een later tijdstip de concrete uitwerking ervan te onderzoeken”, aldus de CD&V.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?