De e-mail-gemeenteraad van Pepingen

“De organisatie van de Pepingse gemeenteraad was op sociale media en in de pers voer voor hevig discussie. Onterecht en ongepast zo blijkt”, beweert gemeenteraadsvoorzitter Saskia Beeckmans.

 “De raad is goed verlopen, volledig volgens de principes die werden uitgelijnd door het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid en in navolging van andere gemeenten die ook reeds met succes via e-mail vergaderden. Enkele belangrijke punten dienden absoluut te worden goedgekeurd om de goede werking van de gemeente niet in het gedrang te brengen, maar ook om een goede heropstart van de Pepingse economie te kunnen verzekeren. En dat is tenslotte toch het voornaamste in deze tijden.”

Subsidie voor aanleg van de parking in de Kareelstraat

Tijdens de gemeenteraad van januari 2020 werd reeds het principe van de aanleg van een nieuwe parking aan huize Ter Loo in de Kareelstraat in Bellingen goedgekeurd. Het project is een samenwerking tussen huize Ter Loo en de gemeente Pepingen. De modaliteiten van het project werden verder uitgewerkt door Haviland en konden nu rekenen op een goedkeuring van de gemeenteraad. Ook raakte bekend dat de subsidieaanvraag van de gemeente bij Vlaams minister van mobiliteit Peeters werd goedgekeurd, goed voor een tussenkomst van 25.000 €. Er hangt echter een strakke timing vast aan de uitvoering, maar Burgemeester Timmermans (LVB) maakt zich sterk dat ondanks de coronacrisis Haviland dit project op tijd en met de nodige zorgvuldigheid zal opleveren. De goedkeuring op de gemeenteraad van april was dan ook een belangrijke eerste stap.

Geen belasting op reclamedrukwerk

De gemeente Pepingen heft ook in gezondere tijden weinig belastingen op bedrijven waardoor ondernemers die zich in onze gemeente willen ontwikkelen dat in een gunstig klimaat kunnen doen. “De maatregelen in de strijd tegen het coronavirus treffen desalniettemin vele ondernemingen, dus wouden we hen toch een extra steuntje in de rug geven”, aldus schepen van lokale economie Greta Cochez. “Als gemeente willen we vooral faciliteren en rekenen we op de hulp van iedereen om onze economie opnieuw leven in te blazen als alle ondernemingen mogen openen. Het ondernemingsplatform VlaanderenOnline.be en de Pepingse cadeaubon moeten onze lokale handelaars en ondernemingen in de verf zetten en iedereen aansporen om lokaal te kopen.”.

Een extra ruggensteun komt er door een tijdelijke afschaffing van de belasting op reclamedrukwerk. “Het gaat enkel om de belasting op kleine formaten die wegvalt. Zo willen we onze lokale ondernemers de mogelijkheid geven om tijdens en na de coronacrisis hun klanten te informeren via flyers in de postbus.”, aldus nog schepen Cochez.

Nauwere samenwerking tussen de Pajotse gemeenten

De gemeenteraad keurde tot slot nog enkele projecten goed die reeds lange tijd in de pijplijn zaten. Zo komt er een nauwere samenwerking tussen de gemeenten op vlak van jeugdwerking. Jeugdregio Pajottenland bestond al maar gaat zich nu organiseren in een Projectvereniging om nog nauwer te kunnen samenwerken op bovenlokaal niveau en zo een beter aanbod te creëren voor de kinderen en jongeren in Pepingen, Herne, Gooik, Galmaarden, Bever en Lennik. Ook op vlak van toerisme komt er een betere samenwerking tussen verschillende partners in het Pajottenland. De gemeente Pepingen wil samen met haar Pajotse partners via de zogenaamde mobipunten de toeristische troeven van de regio beter uitspelen.  De focus ligt hierbij vooral op nieuwe vormen van mobiliteit, zoals deelmobiliteit.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?