Oppositie duwt aangepast meerjarenplan door

Eindelijk : Dilbeek heeft een budget voor 2017 en een aangepast meerjarenplan. Dat werd dinsdagavond beslist op de gemeenteraad. Na de zoveelste lange discussie waarbij coalitie en oppositie duidelijk nog steeds op een totaal andere golflengte zaten, was het uiteindelijk Open VLD die aan het langste eind trok. Met steun van de Union Francophone (UF) werden enkele belangrijke verschuivingen doorgeduwd.

Laat ons eerst even recapituleren want aan deze beslissingen gaat een lange en zeer bewogen historiek vooraf.
Het steekspel tussen de bestuurscoalitie en oppositiepartij Open Vld begon eind september 2016 met de zeer onverwachte overstap van CD&V-coalitieraadslid Jos Crabbe naar de liberalen. Een zeer belangrijke beslissing van Crabbe want hierdoor raakte de coalitie (CD&V / N-VA / sp.a-Groen / DNA!) haar nipte meerderheid in de gemeenteraad kwijt. [ Archief : Politieke aardverschuiving in Dilbeek : meerderheid gebroken ] Sindsdien heeft Open VLD, indien de Franstaligen van UF van dezelfde mening zijn, een 'nieuwe meerderheid'.

Het is met de steun van de UF dat Open VLD er in november 2016 een belastingverlaging van 100 opcentiemen op de onroerende voorheffing door duwde. [ Archief : Dilbeek keurt veelbesproken belastingverlaging goed ] De gemeente Dilbeek loopt hierdoor omgerekend een slordige 1,4 miljoen euro mis. Geld dat voorzien was in de meerjarenplanning.

'Lijstje'

Om alle berekeningen terug in evenwicht te krijgen moest dus op zoek naar nieuw geld. Opties : nieuwe belastingen, plannen afvoeren of verschuivingen in de budgetten.

Deze zoektocht mondde de afgelopen maanden uit in een ongezien politiek steekspel waarbij beide partijen de hete aardappel telkens naar elkaar doorschoven. De coalitie vroeg aan Open VLD waar zij dat geld zouden halen. Maar de liberalen kaatsten de bal telkens terug : "Het is aan het beleid om het budget en de meerjarenplanning op te stellen, niet aan ons", klonk het fors.

In afwachting werkte Dilbeek met voorlopige twaalfden. Dat wil zeggen dat het gemeentebestuur per maand maximum een twaalfde kon uitgeven van het budget dat voor 2016 werd goedgekeurd. [Archief : Dilbeek moet verder met voorlopige twaalfden & Dilbeek zakt weg in steeds diepere politieke impasse]

Er leek uiteindelijk schot in de zaak te komen want beide partijen zaten de afgelopen maanden verschillende keren samen. Met zeer wisselend succes was te horen in de wandelgangen. Opvallend is dat er tijdens die besprekingen telkens sprake was van een 'lijstje' van Open VLD met te schrappen of te verschuiven investeringen, maar noch de liberalen noch de coalitie repte ooit een woord over de inhoud van die lijst. Daar kwam gisterenavond op de gemeenteraad eindelijk verandering in.

Amendement

De coalitie had, voor de zoveelste keer intussen, een goedkeuring van het budget en meerjarenplan op de agenda gezet. De Open VLD voerde daarop een amendement in. Met andere woorden : een voorstel tot wijziging van de budgettaire planning. Dat amendement werd goedgekeurd door de VLD en UF. Het budget en de meerjarenplanning werden uiteindelijk goedgekeurd met inbegrip van de liberale wijzigingen.

Hieraan ging, alweer, een lange discussie vooraf waarbij coalitie en oppositie duidelijk op een andere golflengte zaten. Het leek wel alsof er gewoon niet naar elkaar geluisterd werd.

Nieuwe belastingen

Laat ons eerst beginnen met de maatregelen die de coalitie voorlegde om aan het nodige geld te komen . "Op de dagelijkse werking is elke mogelijke reserve weggesneden. Het gaat om ongeveer 750,000 euro bij alle diensten. Dit zorg ervoor dat de werking sterk wordt bemoeilijkt en dat er in de praktijk niet meer kan worden ingespeeld op onvoorziene uitgaven", aldus schepen van financiën Jef Vanderoost. "Verder stelden we ook een verschuiving van investeringen voor. Tot slot zijn er ook enkele bijkomende inkomsten via belastingen die niet ten laste vallen van de Dilbekenaren. Zoals een belasting op masten en pylonen en eentje op toeristische verblijven."

Kazerne en Castelhof

Open VLD stemde tegen de belasting op toeristische verblijven en onthield zich bij de stemming over de masten en pylonen. Beide punten haalden het wel.

Daarnaast stelde de partij nog enkele andere besparingsmaatregelen voor die op dat reeds veel besproken 'lijstje' stonden waaronder de schrapping van het voorziene budget voor de te bouwen brandweerkazerne (met sociale woningen en een feestzaal) langs de Ninoofsesteenweg in Dilbeek. "Het gaat hier om een project van 9 miljoen euro (nvdr : waaronder 3 miljoen euro subsidies) waarvan de brandweer recent liet uitschijnen dat ze het zelf niet meer willen", aldus Open VLD fractieleider Luc Deleu. "Het project lijkt geen optie meer nu de kazerne van Lennik zeer waarschijnlijk zal verhuizen naar het kruispunt van Eizeringen. Wij zijn absoluut niet tegen een brandweerkazerne in Dilbeek, maar niet meer op deze locatie. Dit is weggesmeten geld. Het college weet trouwens al sinds maart dat de brandweer de geplande kazerne niet meer wil." [Archief : Brandweerzone mag Peugeot-garage Eizeringen aankopen]

Daarnaast vind Open VLD het hoge bedrag (850.000 euro) voor de renovatiewerken aan het dak van jeugdcentrum Castelhof te veel van het goede. "Met dat geld en eventueel de verkoop van het Castelhof kan je een modern nieuw gebouw zetten dat veel beter beantwoordt aan alle noden en functies", klinkt het. "Een ander voorbeeld van megalomaan denken is het zogenaamde fietspunt aan Westrand waarvoor 382.000 euro is uitgetrokken."

Open Vld heeft ook problemen met het rollend grondfonds, de 80.000 euro die opzij gelegd is voor de aankoop van natuurgebieden en het voorziene geld voor de opstel van een masterplan voor het centrum van Groot-Bijgaarden. "Werk eerst voort aan al die andere 'Masterplannen'", klonk het.

"Van de 46.000.000 euro voorziene investeringen schrappen we om en bij de 8.000.000 euro, voorlopig of definitief . Omdat ze voorbarig, nutteloos of megalomaan zijn. Onze deur staat open voor budgetwijzigingen, maar dan in onderling akkoord", aldus Deleu.

Veiligheid

Voor de coalitie zijn de geschrapte investeringen allesbehalve voorbarig of megalomaan. "Onze veiligheid, onze jeugd, onze fietsinfrastructuur en het groene karakter van onze gemeente: het zijn stuk voor stuk projecten waarin deze coalitie wil blijven investeren om de toekomst van Dilbeek veilig te stellen", stelt schepen Jef Vanderoost. "Voor ons was het dus onaanvaardbaar om deze projecten te schrappen uit het meerjarenplan. Open VLD en UF dragen de volledige verantwoordelijkheid voor de geschrapte uitgaven."

Franstaligen

Dat Open VLD belangrijke beslissingen doordrukt met de UF is volgens de coalitie onaanvaardbaar. "De huidige toestand, waarbij Vld een de facto coalitie vormt met UF voor de meest cruciale beslissing die een gemeenteraad moet nemen, is ongezien in Vlaanderen en onaanvaardbaar. We zullen ons dan ook verder beraden over de verder te nemen stappen", sluit Jef Vanderoost af.

Deleu snapt de commotie niet. In het verleden werd  door Open VLD al meermaals verwezen naar de liberale achtergrond van drie van de vier UF gemeenteraadsleden. "Het verwijt dat de UF ons steunde stoort me niet", zegt hij. "Het budget is gered. De administratie kan weer werken. De rekeningen kunnen terug betaald worden. En de voorziene investeringen kunnen doorgaan. Als het budget 2017 niet werd goedgekeurd, zij het door een alternatieve meerderheid, dan lag Dilbeek plat minstens voor de volgende drie maanden en kon er geen enkele investering doorgaan."

Dat UF en VLD de stemming bespraken kan niet onder stoelen of banken worden gestoken. Op sociale media circuleert immers een filmpje van de gemeenteraad waarbij ere-burgemeester Stefaan Platteau tijdens een schorsing, aangevraagd door UF, even overleg pleegt met Guy Pardon van UF. Het gaat om een kort gesprek vlak voor het punt zou worden goedgekeurd. Platteau werd, zeer vermoedelijk, door het thuisfront telefonisch verwittigd dat zijn microfoon nog aan stond. (Video onderaan)

Relatief

Dat deze belangrijke en zeer bewogen budgetbespreking relatief is bewezen de gemeenteraadsleden op het begin van de avond. Voor de raad begon werd een minuut stilte gehouden naar aanleiding van de bomaanslag op maandagavond  in Manchester. (Foto boven)

Video


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?