Dilbeek moet verder met voorlopige twaalfden

Na een politiek steekspel keurde de gemeenteraad van Dilbeek dinsdagavond geen meerjarenplan of budget voor 2017 goed. Dilbeek start volgend jaar dus met 'voorlopige twaalfden', dat wil zeggen dat het gemeentebestuur per maand maximum een twaalfde kan uitgeven van het budget dat voor 2016 werd goedgekeurd.

Al wie de politieke situatie in Dilbeek ook maar een beetje volgt, wist dat het een snedige avond zou worden op de gemeenteraad met punten op de agenda zoals het budget 2017 en aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019. Financiële punten die op een normale gemeenteraad door de bestuursmeerderheid, na wat opmerkingen van de oppositie, zouden worden goedgekeurd. Maar de kaarten liggen in Dilbeek, sinds het overstappen van Jos Crabbe van bestuurspartij CD&V naar oppositiepartij Open Vld, al enkele maanden anders.

1,3 miljoen euro

Door die overstap heeft Open Vld, indien UF ook van dezelfde mening is, immers een meerderheid. En het is die meerderheid die vorige gemeenteraad (november) besliste om onroerende voorheffing in Dilbeek te verlagen met 100 opcentiemen. Goed voor een 'minder inkomst' voor de gemeente van 1,3 miljoen euro op jaarbasis.

Voorafgaand aan deze beslissing ging toen een drie uur durende discussie waarbij de verschillende partijen duidelijk op een andere golflengte zaten. De coalitie vroeg aan Open Vld en UF op welke projecten ze dat geld dan concreet zouden besparen. Bij Open Vld was het antwoord dat dit bedrag makkelijk zou behaald kunnen worden door middel van verschuivingen van budgetten en via overschotten. Zonder concrete voorbeelden te geven.

"Populistische stap"

Een discussie die vanavond, een maandje later, eigenlijk gewoon voort ging op dat elan.

De coalitie legde eerst het punt voor om de onroerende voorheffing terug met 100 opcentiemen te laten stijgen, omdat anders het volgende punt, hun voorstel rond de meerjarenplanning, niet klopte. Uiteraard hielden UF en Open Vld het been stijf en blijven de opcentiemen op 1.175 staan.

Hiermee kwam het opgestelde meerjarenplan in het gedrang waarna door de coalitie opnieuw aan Open Vld en UF werd gevraagd waar er dan juist bespaard zou moeten worden. "Jullie moeten zelf de verantwoordelijkheid nemen na een populistische stap als het verlagen van de belastingen", aldus CD&V gemeenteraadslid Georges De Vliegher. "Een verantwoordelijkheid die jullie blijkbaar weigeren te nemen. Wie A zegt moet gewoon ook B zeggen."

Open Vld kaatste de bal terug. "Het is aan het beleid om het budget en de meerjarenplanning op te stellen, niet aan ons", aldus fractieleider Luc Deleu.

Voorlopige twaalfden

Op meerdere uitnodigingen van de coalitie om het plan punt per punt te bespreken, en zo te bekijken waar er exact gesnoeid kan worden, werd niet ingegaan. Het punt werd op vraag van Open Vld uiteindelijk  uitgesteld naar volgende gemeenteraad.

Hierdoor zal de gemeentelijke werking in 2017 moeten starten met ‘voorlopige twaalfden’. Dat wil zeggen dat het gemeentebestuur per maand maximum een twaalfde kan uitgeven van het budget dat vorig jaar werd goedgekeurd. Een lastige situatie volgens schepen van financiën Jef Vanderoost. "Dat is vooral een probleem als je bijvoorbeeld grote facturen moet betalen. Dat kan dan bijvoorbeeld niet. En zo is er in januari bijvoorbeeld al de verzekeringsfactuur. Omdat er ook minder inkomsten zullen zijn gaan we op bepaald moment moeten lenen om onze dagelijkse uitgaven te betalen."

Donker

Licht aan het einde van de tunnel is er absoluut niet. Open Vld en UF verwachten op de gemeenteraad van januari gewoon een nieuwe meerjarenplanning van de coalitie met daarbij 1,3 miljoen uitgaven minder. Bij de coalitie zullen ze zeer waarschijnlijk gewoon de vraag blijven stellen, wat er dan in de planning aangepast moet worden om de minder-inkomst te dekken.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?