Openbare verkoop voertuigen

Het gemeentebestuur van Galmaarden heeft beslist om 6 voertuigen openbaar te verkopen, een bestelwagen, 4 tractoren en een vrachtwagen. Geïnteresseerden kunnen de voertuigen op zaterdag 7 december 2019 tussen 10 en 12 uur bezichtigen in de gemeentelijke loods in Tollembeek.

De verkoop vindt plaats bij schriftelijk bod, waarbij een lot wordt toegewezen aan de meestbiedende. Het bieden kan gebeuren per lot of voor alle loten samen. In elk geval moet per lot een afzonderlijke prijs worden meegedeeld.

Het bieden gebeurt via een inschrijvingsformulier dat te vinden is op de gemeentelijke website, per post toegezonden aan het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 17, 1570 Galmaarden of door afgifte in het gemeentehuis tijdens de openingsuren. Het formulier dient uiterlijk op 16 december 2019 om 12 uur aan te komen bij het gemeentebestuur. Elke bieding buiten deze periode wordt niet aanvaard.

Na ontvangst van de biedingen wordt een eenmalig recht van hoger bod ingelast gedurende een periode van 1 week. Na de toewijzing van de loten moet elke koper zijn of haar gekocht lot of loten ophalen en dit op een weekdag tussen 8 en 12 uur, ten laatste op 10 januari 2020 en volgens afspraak met het gemeentebestuur.

Meer informatie

Mieke Remue - dienst interne zaken

Bevoegde schepen: Ludo Persoons

https://galmaarden.be/nieuws/openbare-verkoop-voertuigen.aspx


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?