Londerzeelse brandweerkazerne verhuist van dorpskern naar A12

De zoneraad van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West heeft het meerjarenbeleidsplan van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West goedgekeurd. Het uiteindelijke doel van dergelijk plan, is het bieden van gelijkwaardige brandweerhulp aan de door de Brandweerzone Vlaams-Brabant West beschermde bevolking. Op basis van de aanrijtijden van brandweerwagens en ambulances, vanaf hun posten naar een incident, werd een plan opgesteld van de meest strategische locaties om eventuele nieuwe brandweerposten te bouwen of te betrekken. Hieruit bleek dat de brandweerpost van Londerzeel best zou verhuizen richting A12.

Gezien de recente ontwikkelingen heeft de brandweer, in nauwe samenwerking met de gemeente Londerzeel, zijn oog laten vallen op de nieuwe bedrijvenzone ‘Eeckhout’. Deze locatie past perfect in het inplantingsplan van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West. Hiertoe werden al verkennende gesprekken gevoerd tussen alle betrokken partijen.

Dankzij de goedkeuring van de verschillende burgemeesters, kunnen de nodige budgetten voorzien worden voor de aankoop van grond en de bouw van een nieuwe brandweerpost op het grondgebied van de gemeente Londerzeel. Nu deze stap gezet is, kan dit geconcretiseerd worden. De huidige brandweerpost van Londerzeel is ondertussen een oud gebouw geworden, dat niet meer voldoet aan de hedendaagse (veiligheids)normen voor een moderne brandweerkazerne.

Meer brandweerlieden

 Conny Moons, Burgemeester van Londerzeel: ‘Het was inderdaad een van de prioriteiten van ons nieuwe bestuur om de brandweerkazerne uit het centrum weg te halen. We zijn dan ook bijzonder blij dat we dit zo snel hebben kunnen verwezenlijken. Bovendien levert deze verhuis niets dan voordelen op. Ik verneem bijvoorbeeld dat de nieuwe kazerne meer brandweerlui zal stationeren, wat de paraatheid en de inzetbaarheid zal ten goede komen. Trouwens zal men vanuit de nieuwe locatie de buurgemeenten Kapelle-op-den-Bos, Meise en Merchtem heel wat sneller kunnen bereiken.’

 Vandaag zijn, zowel overdag als ‘s nacht,s zes beroeps-brandweermensen in de brandweerpost aanwezig. Overdag zal dit aantal voor de nieuwe post Londerzeel verhoogd worden van 6 naar 8 brandweerlieden. Dit moet ervoor zorgen dat bij noodoproep  een eerste uitruk steeds onmiddellijk kan vertrekken. Afhankelijk van het type van oproep worden er vervolgens vrijwilligers van thuis opgeroepen om met bijkomende voertuigen uit te rukken of om opnieuw voldoende mensen aanwezig te hebben.  Er zal eveneens nog meer ingezet worden op vrijwilligers, wat concreet betekent dat er in Londerzeel 40 vrijwilligers zullen worden voorzien, bovenop de 42 beroepsmensen.

Conny Moons vult aan: ‘Deze investering zal integraal worden gedragen door de brandweerzone zelf. Trouwens zullen alle 33 aangesloten gemeenten samen baat hebben met deze verhuis naar een hypermoderne brandweerpost. Dit betekent ook dat de huidige kazerne binnen enige tijd terug ter beschikking komt van de gemeente.’


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?