Open brief tegen gepland waterzuiveringsstation Kareelstraat

Ouders van schoolkinderen, afgevaardigden van de basisschool, buren en leden van verenigingen stuurden een op brief naar het Pepingse schepencollege waarin ze hun ongenoegen uiten over de keuze van een terrein in de Kareelstraat om er een waterzuiveringsstation te bouwen. We geven hierna de brief weer.

“Geachte Burgemeester en Schepenen,

Groot was onze verbazing toen wij, dankzij enkele oplettende burgers, vernamen dat het gemeentebestuur op de gemeenteraad van 26/11 ll. wou overgaan tot een stemming ter goedkeuring van de locatie Kareelstraat voor het geplande waterzuiveringsstation.

Zijn de dames en heren van het college vergeten dat wij (buurtbewoners, GVB Spring in ’t veld, Oudercomité, VZW Bellingahaim) reeds in september 2014 onze bezwaren hebben kenbaar gemaakt tegen deze locatie? Onze standpunten kwamen toen in de pers en tevens hebben wij op 20 oktober 2014 persoonlijk een petitie en onze standpunten overhandigd aan burgemeester Eddy Timmermans. Om dan nu te denken dat dit stil zou passeren op de gemeenteraad is eerder naïef, maar ook en vooral geen correcte manier van omgaan met z’n burgers.

Een waterzuiveringsstation is nodig in Pepingen en had er al lang moeten zijn, maar wegens het mordicus blijven vasthouden door het gemeentebestuur (lees LVB) aan de locatie Kareelstraat maken jullie het zichzelf moeilijk en sleept alles al jaren aan. Pepingen is een gemeente met nog zeer veel open ruimte waardoor het onbegrijpelijk is dat het gemeentebestuur doet alsof enkel deze locatie geschikt zou zijn!

Graag herhalen wij hier nog eens onze belangrijkste bezwaren:

- rechtover basisschool Spring in ’t Veld met 180 kleuters en leerlingen

- rechtover CC Ter Loo (VZW Bellingahaim) waar sociale evenementen en jeugdkampen doorgaan

- naast OC Ter Loo dat een 60 tal kinderen opvangt

- extra verkeer in een smalle straat die al veel verkeer slikt (o.a. zaal De Kring, PEP In Gen, …), de verkeersveiligheid voor een schoolomgeving is nu al verre van ideaal !

- het terug openbreken van de straat die nog maar 6 jaar geleden volledig werd vernieuwd + het nutteloos worden van het pompstation dat 6 jaar geleden werd gebouwd (geldverspilling)

De argumenten waarmee het gemeentebestuur de 2 alternatieve locaties verwerpt, namelijk Zwaantje en achter Hof Ter Kammen, zijn van puur economische aard. M.a.w. het gemeentebestuur laat geld primeren op het welzijn van kinderen en buurtbewoners! Wij moeten dus spijtig genoeg vaststellen dat het gemeentebestuur op geen enkele manier rekening houdt met de opmerkingen en wensen van zijn burgers en wij wensen niet het slachtoffer te zijn van politieke spelletjes.

Bij deze willen we het gemeentebestuur dan ook oproepen om te starten met de alternatieve locaties verder te onderzoeken en ondersteunen. Wetende dat we van onze kant dit nauwgezet zullen opvolgen en de nodige (gerechtelijke) stappen zullen ondernemen indien er verder wordt vastgehouden aan de piste Kareelstraat

Hoogachtend,

Philippe Evenepoel –   buurtbewoner en ouder schoolgaande kinderen GBS Spring in ’t veld

Karolien Vandersteen – voorzitster en in naam van Vriendenkring   GBS Spring in ’t veld

Michael en Emilie Van Nynatten   – Quillot buurtbewoners en ouder schoolgaande kinderen GBS Spring in ’t veld

Frieda Moriau – directie GVB   Spring in ’t veld

Bart Desmet – voorzitter en in   naam van VZW Bellingahaim

Luc Devillé – buurtbewoner

Roger en Agnes Verstraete -   Massaer buurtbewoners

Anja Devos – directie GVB   Spring in ’t veld

Franz Cerstelotte – secretaris   en in naam van VZW Bellingahaim”

Archief

Verzet tegen waterzuiveringsstation in de Kareelstraat in Bellingen

“Waterzuivering, even onschadelijk als noodzakelijk”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?