“Waterzuivering, even onschadelijk als noodzakelijk”

Op de vorige gemeenteraad ontstond ophef over de locatie van een nieuwe waterzuiveringsinstallatie in Bellingen. LVB - Lijst van de Burger Pepingen zet zich af tegen de foutieve informatie die hierover verspreid werd door de Pepingse oppositie. Die oppositie houdt vol dat de locaties in de Kareelstraat en de Kriekelaerestraat geen draagvlak hebben bij de bevolking.

“We roepen de oppositie op om te durven kijken naar de feiten. We doen bewust niet mee met stemmingmakerij. Het beleid dat we voeren, is gebaseerd op feiten, gezond verstand en dialoog. Dat is voor dit waterzuiveringsdossier in de Kareelstraat niet anders”, zegt burgemeester Eddy Timmermans.

Het waterzuiveringsdossier is in Pepingen een hete aardappel die al lang wordt doorgeschoven. “De CD&V-fractie heeft het meeste boter op het hoofd: eerst door complete verwaarlozing van het dossier als voormalig gemeentebestuur, later door vertraging van het dossier door de blokkering van de Pepingse politiek.”, zegt de burgemeester.

Propere beken, gezonde gemeente

Voor LVB – Lijst van de Burger is het duidelijk dat propere beken bij dragen tot een gezonde gemeente en dus in ieders belang zijn. “Daarom pakten we ook meteen de historische achterstand inzake waterzuivering aan in de vorige legislatuur. Met de realisatie van twee kleine installaties in Heikruis en Bellingen zal Pepingen eindelijk voldoen aan de wettelijke waterzuiveringsnorm. Dat betekent dat in Bellingen het afvalwater van zo’n 1250 personen zal worden gezuiverd, de installatie in Heikruis is goed voor 800 personen. We pleitten van bij het begin voor een dialoog met alle betrokkenen, maar dan wel op basis van juiste informatie en onderbouwde argumenten. Die dialoog werd ook gevoerd – in tegenstelling tot wat de oppositie beweert – in tal van infovergaderingen en zelfs met een trip naar een bestaande installatie”, zegt Timmermans.

Beperkte impact?

Volgens burgemeester Eddy Timmermans (LVB – Lijst van de Burger) blijft de impact van een waterzuivering op zijn omgeving beperkt. “De installatie genereert geen geur- of lawaaihinder en er zijn geen veiligheidsrisico’s. Van verkeershinder is ook geen sprake, want er zal slechts één vrachtwagen elke maand langskomen om slib op te halen, telkens buiten de spitsuren. Beweren dat de installatie kindonvriendelijk of onveilig zou zijn, is dus stemmingmakerij die alles behalve constructief is. De zogenaamde ‘consensus’-locaties waar de oppositie graag mee schermt (zoals de ruilverkaveling achter Hof Terkammen), zijn in werkelijkheid oude voorstellen die de voorbije jaren al meermaals uitvoerig onderzocht én afgekeurd werden door alle bevoegde overheidsinstanties. De keuze van de huidige inplantingsplaats in de Kareelstraat is dus gekozen op basis van objectieve parameters. Zo moet de installatie op een laag gelegen locatie in de nabijheid van een grachtensysteem liggen en dient het zo dicht mogelijk bij een woonkern geplaatst te worden. Een waterzuiveringsinstallatie in open ruimte behoort bijgevolg niet tot de mogelijkheden. Daar is de oppositie nochtans duidelijk van op de hoogte. Het heeft dus geen zin om dit volledige onderzoeksproces nog eens over te doen.”

Nieuwe infovergadering

Het gemeentebestuur houdt in samenwerking met Aquafin opnieuw een infovergadering voor de omwonenden en de adviesraden, en een infovergadering op maat van de school Spring in ’t Veld. “We begrijpen de bezorgdheden van buurtbewoners en de organisaties in de buurt, maar deze worden gestimuleerd door onvolledige of foute info. Daarom willen we iedereen uitnodigen op deze nieuwe infovergaderingen waarmee we alle incorrecte informatie uit de wereld willen helpen. We bedrijven politiek en nemen beslissingen op basis van feiten en gezond verstand, niet op basis van emotionele chantage veroorzaakt door foute info. Onze doelstelling blijft om Pepingen klaar te maken voor de toekomst, niet om terug te keren naar het verleden. Wij willen vooruit en dat kan op een haalbare, verantwoorde en duurzame manier met deze waterzuivering”, aldus nog de Pepingse burgemeester Timmermans.

Gezamelijke reactie van DVP, N-VA en CD&V

“Als er één punt is waar alle politieke partijen het over eens zijn dan is het wel dat het Pepings afvalwater moet gezuiverd worden. Onze grachten mogen geen open riolen blijven. Maar het twistpunt is de locatie waar het afvalwater van Bogaarden en Bellingen samen moet gezuiverd worden.”

“Voor elke partij, die deel nam aan de verkiezing in Pepingen was en is inspraak en participatie van de inwoners in het beleid hoogst belangrijk. Wel dan moeten wij daar ook naar handelen. De inplanting van een waterzuiveringsstation moet maatschappelijk gedragen zijn.”

“De locatie in de Kareelstraat, de straat met de meeste activiteiten in Pepingen, en de locatie in de Kriekelaerestraat hebben geen draagvlak bij de bevolking dit is duidelijk.”

“Volgens LVB is de consensus-locatie in de ruilverkaveling achter Hof Terkammen ongunstig geadviseerd door bevoegde overheidsinstanties omdat de installatie het landschap zou ontsieren en de locatie  aan ’t Zwaantje wegens financiële redenen. Blijkbaar zijn uitzichten en euro’s belangrijker dan mensen.”

“Wordt de inbreng van de burger in deze beslissing werkelijk serieus genomen? Weet echter dat alleen en alleen het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunning aflevert voor de bouw van een waterzuiveringsstation en geen enkele andere instantie.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?