Opbrengst ZonneSchlager 2019 gaat naar innovatief B&B-project Zonnelied, De Pionier

Het Strijtems buurtcomité helpt mee om de dromen van Zonnelied vzw huis De Pionier te realiseren. De opbrengst van ZonneSchlager 2019 gaat naar de aankoop van een woonwagen voor het innovatief B&B-project in de Letterbeekstraat te Gooik.

Als buurtcomité willen we mee inspelen op de veranderingen in de maatschappij en de wisselende noden en zorgen van personen met beperking. Onze financiële ondersteuning maakt het mogelijk om net iets meer mogelijk te maken waardoor we de bewoners van Zonnelied vzw op weg helpen.” aldus Koenraad De Meu, organisator van ZonneSchlager 2019. 

"Deze B&B is een sociaal project waar voor iedereen toegankelijke rust voorzien wordt en waar iedereen die openstaat voor de inclusiegedachte welkom is. Het is een sociaal project waarbij men kansen biedt aan mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt en waarbij samenwerken de boodschap is. Het wordt een B&B waar je kan genieten van de prachtige natuur, een aantal mooie wandelingen en fietsroutes, een hartelijke ontvangst door een team van enthousiaste bewoners en hun begeleiding, een lekker ontbijt met streekproducten."

De Pionier

De Pionier is op dit ogenblik een kleinschalig woonproject met 13 bewoners in het landelijke Gooik. "Momenteel gaan bewoners werken in de dagondersteuning aangeboden te Eizeringen. Bij de bewoners is er de vraag naar het opnemen van meer huishoudelijke taken en anderzijds naar  meer buurtvervlechting en uitbreiding van hun persoonlijk netwerk . De vorige jaren heeft Zonnelied vzw ingezet op het project Inclusief pajottenland. Hieruit zijn een aantal mooie trajecten ontstaan zoals een muzikale wandeling, samenwerking met lokale handelaars en streekproducenten. De opgebouwde knowhow en netwerk biedt de vzw de unieke kans om een vervolgproject uit te werken. Vanuit Zonnelied vzw werd aangegeven dat zij willen inzetten om deze uitgezette trajecten te continueren en dit in combinatie met een verblijf inclusief ontbijt. Zo ontstond het B&B concept." zegt Lothar Vandenberghe van Zonnelied.

‘Helping hand kantje’

Het is de bedoeling dat de mensen die in de B&B logeren kunnen genieten van de wandel en fietsroutes maar ook kunnen intekenen op enkele uurtjes vrijwillige inzet binnen de woonondersteuning van De Pionier. Dit kan zijn mee helpen koken, tuinonderhoud, wandelen of fietsen met bewoners, een workshop crea organiseren en dergelijke.Maar dit is geheel vrijblijvend.

Inclusie

"Het verschil met het reeds bestaande aanbod B&B’s in de regio is de inclusiegedachte, een initiatief dat aantoont dat mensen met een beperking weldegelijk een positieve bijdrage kunnen leveren in de maatschappij als iedereen in de maatschappij zijn inbreng doet. Het is kleinschalig, 1 gezin met max 3 personen per logement. Hierdoor zetten we in op kwaliteit van leven voor beide partijen. Leren van elkaar is onze visie. De gasten slapen in een woonwagen. We willen deze ook toegankelijk maken voor mensen met een beperking en hun familie." aldus nog Lothar Vandenberghe.

ZonneSchlager 2019

ZonneSchlager gaat door op 7 september 2019 en zal plaatsvinden op de festivalweide van Het Koetshuis in Strijtem. Er zijn optredens van onder andere Christoff, Sam Gooris, Steve Tielens, Nicky Jones, Yves Segers en Nico zingt Hazes.

Meer info over ZonneSchlager 2019 op www.zonneschlager.be

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?