Op weg naar een klimaatvriendelijk Herne: 2de klimaatwerkwinkel

Het is misschien nog wel even ver van ons bed, maar orkanen als Irma doen de wereld toch wel steeds meer stilstaan bij de gedachte dat er iets grondig verkeerd gaat met het klimaat op Aarde; en dat we daar misschien toch beter met z’n allen – nu het nog kan- iets proberen aan te doen.

Met de ondertekening van het Europese Burgemeestersconvenant heeft ook Herne- zoals ondertussen de meeste Vlaamse steden en gemeenten- zich geëngageerd om concrete maatregelen te nemen die de uitstoot van broeikasgassen op zijn grondgebied alvast met minstens 20% terugdringen, tegen 2020 en dit in vergelijking met 2011.  

Dit kan door samen minder energie verbruiken, en de energie die we dan toch nodig hebben meer efficiënt aan te wenden of op hernieuwbare wijze op te wekken. Die  vermindering met 20% uitstoot is een minimaal noodzakelijke maar tegelijk al ambitieuze doelstelling, die inzet zal vragen van zoveel mogelijk betrokkenen (bestuur, burgers, bedrijven, organisaties,…).

En dus hebben het Hernse gemeentebestuur, de gemeentelijke klimaatwerkgroep (opgericht vanuit de milieu-adviesraad) en ‘Kyoto in het Pajottenland’ samen de schouders gezet onder lokale klimaatactie.

Een eerste werkwinkel (op 14 juni ll.) bracht alvast een mooi aantal geëngageerde mensen op de been en resulteerde in het voornemen om samen nog meer mensen warm te maken om te werken aan concrete initiatieven die onze broeikasgasemissies verlagen. In een tweede klimaatwerkwinkel gaan we dan ook aan de slag om de eerste concrete initiatieven in de steigers te zetten en om te kijken wie verschil kan maken via verenigingen, in straten of buurten, op evenementen, enz…. Vzw Kyoto in het Pajottenland en energiecoöperatie ‘Pajopower’ zijn op de afspraak en zullen ons ook verder ondersteunen bij het concreet uitwerken van acties!

En dus een warme oproep aan al diegenen die hun steentje willen bijdragen voor een meer klimaatvriendelijke gemeente:  

 

2de Klimaatwerkwinkel Herne

Donderdag 21 september, vanaf 19u30

Raadzaal gemeentehuis

 

Een energie-expert hoef je zeker niet te zijn om deel te nemen; goesting en engagement zijn de sterkste troeven! En pas met velen samen kunnen we verschil maken.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?