Op enkele uren 10.000 euro achterstalige belastingen geïnd

De politiezone TARL heeft op vorige week maandag samen met enkele van haar belangrijkste partners een verkeersactie georganiseerd in Roosdaal op het kruispunt van de Ninoofsesteenweg en de Omer De Vitslaan. Zo namen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), de Vlaamse Belastingdienst (VlaBel), de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en de Douane deel aan de actie.

54 bestuurders werden gecontroleerd op alcoholintoxicatie. Niemand blies positief. 2 bestuurders werden geverbaliseerd voor gsm-gebruik achter het stuur. Verder werd er ook geverbaliseerd wegens niet in het bezit van boorddocumenten, inbreuken op de technische eisen, zichtbaarheid van de nummerplaat en een niet ijsvrije voorruit. 1 bestuurder van zwaar vervoer diende ter plaatse 1.000 euro te betalen voor het niet reglementair verzekeren van de vervoerde lading.

De Rijksdienst Sociale Zekerheid stelde 1 dossier op voor twee illegaal tewerkgestelde personen. Er werd 1 inbreuk inzake sociale zekerheid voor zelfstandigen vastgesteld alsook 3 niet-aanmeldingen in de DIMONA-databank en 3 gevallen waarin geen deeltijdse arbeidsovereenkomst kon worden voorgelegd.

De Vlaamse Belastingdienst controleerde 2.275 voertuigen via ANPR. 1 buitenlands voertuig werd geverbaliseerd. Er werd voor 9.622, 14 euro aan achterstallige belastingen geïnd.

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen controleerde 14 bestelwagens en er werden 3 waarschuwingen opgesteld voor inbreuken op het vlak van hygiëne en het niet naleven van de voorschriften betreffende de traceerbaarheid.

De douane inde voor 8.021, 65 euro aan penale boetes. 1 voertuig werd getakeld wegens niet-betaling van een openstaande boete.

De dienst Vreemdelingenzaken controleerde 4 personen zonder verblijfsrecht. Zij werden bestuurlijk aangehouden.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?