Op één bewoner na test iedereen negatief in vzw Zonnelied

Enkele weken geleden werd in één van de huizen van de werking van Zonnelied vzw een besmetting vastgesteld met meerdere zware zieken. Het actieplan werd meteen opgestart. Intussen zijn alle 464 personeelsleden en bewoners opnieuw getest en hebben, op één bewoner na, allemaal negatief getest. De vzw werkt momenteel aan een afbouwplan voor de maatregelen.

Alle bewoners en personeelsleden van Zonnelied vzw zijn opnieuw getest op het Coronavirus, een aantal weken nadat er enkele zwaar zieken waren tussen de bewoners. Op één bewoner na, testte iedereen negatief. “Via onze huisartsen en arbeidsgeneesheer vernamen we dat buiten deze 1 bewoner geen enkele andere bewoner of personeelslid covid-positief is, ons plan van aanpak verloopt vlot. Alle families worden opgebeld met het goede nieuws”, zegt Katleen Evenepoel, algemeen directeur.

Dat die aanpak vlot verliep is mede te danken aan de steun van de artsen en experts van de dienstverleningscentrum. Bij de vaststelling van enkele besmetten, werd het actieplan meteen geactiveerd en met succes blijkt nu.

Afbouwplan

Momenteel is het centrum bezig met het opstellen van een afbouwplan voor de maatregelen, die gespreid zullen worden doorheen de tijd. En daarvoor is maandag 18 mei een belangrijke datum, vanaf dan zullen de bewoners terug bezoek mogen ontvangen en zullen de mobiele en ambulante diensten terug opgestart worden. Vanaf 1 juni willen ze dan de dagcentra openen.

Evenepoel wil dan ook iedereen bedanken die het mee mogelijk maakte om te beginnen afbouwen. “Ik houd er dan ook aan elk personeelslid van onze organisatie te bedanken voor de volgehouden inspanningen en motivatie. Ons werk is mensenwerk. We trachten elke dag op zoek te gaan naar het evenwicht tussen het toepassen van de richtlijnen én het rekening houden met levenskwaliteit en de o zo noodzakelijke nabijheid. Ik dank ook de families en de sympathisanten van onze vzw om zich aan de afspraken te houden en ons zo massaal te steunen. De solidariteit is groot en dat maakt van onze organisatie een (h)echte familie.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?