'Onzorgvuldige aannemer' graaft menselijke beenderen op in Mollem

Tijdens graafwerken in het kader voor de heraanleg van Dorp Mollem zijn menselijke beenderresten opgegraven. De gemeente Asse wijst met een beschuldigende vinger naar de aannemer.

Tijdens de werken die momenteel plaatsvinden voor de heraanleg van Dorp Mollem, werd er grond uitgegraven rond de kerk. "Aangezien deze grond mogelijks menselijke beenderen kon bevatten, werd de aannemer op het hart gedrukt hier uiterst voorzichtig mee om te springen", laat het gemeentebestuur weten. "Hier werd echter onvoldoende gevolg aan gegeven. Een deel van de uitgegraven grond bevatte vermoedelijk menselijke beenderen die zichtbaar waren voor het publiek. De uitgegraven grond wordt zo snel mogelijk afgedekt waarna de beenderen worden herbegraven in de groenzone rond de kerk."

Het bestuur laat in een korte boodschap weten zich te verontschuldigen bij iedereen die hier aanstoot aan nam en benadrukt dat de zone rond de kerk van Mollem al tientallen jaren niet meer fungeerde als kerkhof. 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?