Bouwmeester scant Beersel, Galmaarden, Halle en Opwijk

De stad Halle en de gemeenten Beersel, Opwijk, en Galmaarden zijn geselecteerd voor de ‘Bouwmeester Scan’. Met deze doorlichting zouden de stad en gemeenten op korte termijn werk kunnen maken van een beter en duurzaam ruimtegebruik.

Hoe kan een stad of gemeente voorkomen dat nieuwe open ruimte wordt aangesneden om aan de woningnood te voldoen? Hoe kan de bestaande bebouwde ruimte in het centrum beter benutten of hergebruiken?  Op welke manier kan de mobiliteit verbeteren? Het zijn vragen die heel wat steden en gemeenten in de ban houdt. Om hen te helpen heeft de Vlaamse overheid en de Vlaamse bouwmeester Leo Van Broeck  een tool ontwikkeld die steden en gemeenten moet helpen om op korte termijn te komen tot een beter en duurzamer ruimtegebruik.  

Tal van steden en gemeenten stelden zich kandidaat. 30 steden en gemeenten zijn intussen weerhouden waaronder dus ook Halle, Beersel, Opwijk en Galmaarden. In Vlaams-Brabant werden ook nog Overijse en Huldenberg geselecteerd.

Een team van experten zal nu de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes van de 'deelnemers' in kaart brengen en meteen ook enkele concrete voorstellen formuleren over hoe en waar de woonfunctie in de centra kan verbeterd en versterkt worden. Anderzijds onderzoeken de experts hoe en waar meer aandacht kan geven aan natuur en water. Het is de bedoeling dat de bestaande groene ruimte beter beschermd en uitgebreid wordt. Maar de experts gaan ook op zoek naar mogelijke nieuwe groengebieden met een hoge ecologische waarde. Op die manier kan de bestaande open ruimte ook met elkaar verbonden worden.

Kortom: door de Bouwmeester Scan kan een stad of gemeente op korte termijn werk maken van een beter samenspel tussen open ruimte en verstedelijking. Wat groen is blijft groen en wordt uitgebreid. De woningnood zelf wordt zoveel mogelijk beantwoord in de centra zelf.  

De Bouwmeester Scan is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen het Team Vlaams Bouwmeester, het Departement Omgeving, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vereniging van de Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?