Ontwerpakte voor aankoop woning naast GBS ’t Rakkertje goedgekeurd

De gemeenteraad keurde de ontwerpakte van de aankoop van een onroerend goed, gelegen langs de Assesteenweg 121 en naast de gemeenteschool. Dat bestaat uit een huis en een bouwgrond. De kosten voor die aankoop zouden naar verluidt al oplopen tot een kleine 600.000€.

“Deze aankoop kadert in de verdere ontwikkeling van de uitbouw van gemeentelijke sites, hier meer bepaald de Gemeentelijke basisschool ‘t Rakkertje. Met de aankoop van  deze woning, die paalt aan de huidige school GBS ’t Rakkertje, kunnen we verder inzetten op het uitbouwen van de school tot een brede school waar er extra ruimte is voor de ontplooiing van de Lennikse schoolgaande kinderen. De werken aan de nieuwbouw van de school worden begin 2022 opnieuw opgestart volgens de oorspronkelijke vergunning en plannen. Het einde van de werken wordt geschat op eind 2022”, aldus burgemeester Irina De Knop en schepen van onderwijs Johan Limbourg.

De oppositiefractie N-va-Lennik kwadraat onthield zich bij de stemming. “Het verloop van het dossier van de uitbreiding van de schoolsite 't Rakkertje is een schoolvoorbeeld van onzorgvuldig en afkeurenswaardig bestuur. Zonder de lopende procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen, die men nu mits betaÍing van een zeer hoge prijs heeft afgekocht, was het huidig OPEN VLD - CD&V-Groen-bestuur nooit van plan geweest de naastliggende woning aan te kopen. Hetzelfde College van burgemeester en schepenen heeft de aangelande eigenaars onder druk gezet en zelfs gedreigd met een onteigening. Het is dan ook schrijnend op de gemeenteraad bij monde van schepen Johan Limbourg te horen moeten dat 'de eigenaars beslist hebben om iets rustigers te gaan wonen'.

De vooropgestelde doelstellingen kunnen niet worden weerhouden. Het samenvoegen van twee vestigingen van de gemeenteschool tot één locatie werd voorheen reeds beslist en heeft geen enkele relevantie voor de aankoop van de naburige woning. De realisatie van een jeugdcluster ( bijkomende groene ruimten en kindruimtes/kinderopvang) op middellange termijn wordt erbij 'gesleurd' . De totale vergoedíng (ten laste van de Lennikenaar) die aan de verkopers betaald wordt is veel te hoog en niet gebruikelijk. Tenslotte zijn volgens de afkering van de notarissen geen 'regístratierechten ' verschuldigd. Het is vooralsnog niet duidelijk op basis waarvan er geen registratierechten verschuldigd zijn. Dit is voor betwisting vatbaar zodat de mogelijk bestaat dat in een latere fase de registratierechten toch verschuldigd zijn”, aldus Gemeenteraadslid Geert De Cuyper

 

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?